Wonen & Vastgoed

Provincie Limburg: pilot met gratis woningscan voor wateroverlast

 10 juni 2024 om 06:24

Vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zijn in 9 pilotgemeenten, te weten Beesel, Gulpen-Wittem, Meerssen, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Valkenburg, Venlo en Voerendaal, zogeheten Water Adviesteams opgericht. 

Dit zijn teams die bewoners ondersteunen bij de voorbereiding op (extreme) wateroverlast om zo hun woningen en bedrijfspanden beter te beschermen. 

Bewoners in de geselecteerde gebieden van de pilotgemeenten kunnen zich kosteloos aanmelden voor een woningscan. In totaal gaat het vooralsnog om duizend woningscans.

Lees verder bij de bron, provincie Limburg >>

Link gekopieerd naar klembord