Wonen & Vastgoed

Provincie Noord-Holland: biobased bouwen helpt woningnood oplossen

 05 juni 2024 om 18:25

Wat kunnen provincies doen om de bouw van duurzame woningen te bevorderen? Deze vraag legde provincie Noord-Holland, mede namens de andere provincies, voor aan Het Groene Brein, het netwerk van meer dan 150 duurzame wetenschappers.

Een van de opmerkelijke voorstellen: grijp terug op de rijke historie van houtbouw in de Zaanstreek.

Lees verder bij de bron, het magazine met de antwoorden op deze vraag >>

 

Link gekopieerd naar klembord