Economie

Provincie Gelderland: Gelders Programma Economie met ruimte voor bedrijventerreinen

 05 juni 2024 om 18:18

Een steviger concurrentiepositie voor ondernemers, een sterk vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dat en meer staat in het Gelders Programma Economie, dat Gedeputeerde Staten 4 juni hebben vastgesteld.

'Economische ontwikkeling moet passen in een gezonde leefomgeving, waarin ook ruimte is voor wonen, natuur en cultuur, landbouw en infrastructuur van wegen en energie.'

Lees verder bij de bron, Provincie Gelderland >>

Link gekopieerd naar klembord