Wonen & Vastgoed

Provincie Overijssel: perspectiefnota met noaberschap, landschap en ondernemerschap

 17 mei 2024 om 12:51

In vijf hoofdstukken presenteert de provincie Overijssel de nieuwe Perspectiefnota. De provincie wil onder meer problemen op het platteland, landbouw en natuur integraal aanpakken. Leveringszekerheid is bij water en energie hoofdzaak en wil woningbouw versnellen. 

Ook adresseert de provincie bereikbaarheid, de economie en de sociale samenleving. In de Perspectiefnota is ook een uitgebreide financiële paragraaf opgenomen.

Lees verder bij de bron, provincie Overijssel >>

Link gekopieerd naar klembord