Klimaat & Duurzaam

Waterschappen: draagkracht water- en bodemsysteem moet leiden

 13 mei 2024 om 14:37

De waterschappen vinden dat de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend moeten zijn in alle ruimtelijke plannen. Dat schrijven de waterschappen aan de Tweede Kamer. Op woensdag 22 mei spreekt de commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) over ruimtelijke ordening. 

Op nationaal en regionaal niveau lopen er verschillende trajecten die de inrichting van gebieden de komende jaren gaan bepalen, waaronder het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de Regionale Energiestrategieën (RES), woningbouwafspraken en verstedelijkingsstrategieën. De planning en het abstractieniveau van deze lopende trajecten verschillen.

Lees verder bij de bron, Unie van Waterschappen >>

 

Link gekopieerd naar klembord