Economie

Minister stuurt hoofdlijnennotitie Circulaire Economie-wet naar Tweede Kamer

 29 april 2024 om 15:11

De hoofdlijnennotitie schetst de koers voor de CE-wet en vormt de basis voor de verdere uitwerking van een wetsvoorstel voor de CEwet. Daarmee wil het kabinet een duidelijk en uniform wettelijk kader creëren en het instrumentarium schetsen dat kan worden ingezet om de circulaire economie te bereiken.

Het is aan een volgend kabinet om een besluit te nemen over het wetsvoorstel en dit vervolgens in consultatie te brengen.

Lees verder bij de bron, de Rijksoverheid >>

Link gekopieerd naar klembord