Klimaat & Duurzaam

Gelderland: Extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

 25 april 2024 om 10:51

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dat er geen windturbines op de Veluwe en binnen 1 kilometer daaromheen mogen komen. Rondom de Veluwe is op dit moment nog ruimte voor 10 tot 30 moderne turbines onder voorwaarden. Deze regels staan in een aanvulling op het windbeleid.

De wespendief (een roofvogel), die wij wettelijk moeten beschermen, broedt op de Veluwe. Er is een risico dat deze vogel tegen een windturbine botst.

Link gekopieerd naar klembord