Klimaat & Duurzaam

NPLW: Tweede Kamer stemt in met instrumenten warmtetransitie (Wgiw)

 24 april 2024 om 16:14

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het voorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). De Wgiw geeft gemeenten bevoegdheden om wijken, buurten en dorpskernen volledig te voorzien van een duurzaam warmte-alternatief.

Een belangrijk instrument uit de Wgiw is de aanwijsbevoegdheid. Daarmee kunnen gemeenten vanuit hun regierol gebieden aanwijzen die aardgasvrij moeten worden en overgaan op een duurzame warmtevoorziening.

Lees verder bij de bron, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie >>

Link gekopieerd naar klembord