Smart City

Aedes en Leger des Heils: voldoende woonplekken voor dak- en thuislozen is mogelijk

 15 april 2024 om 15:01

Met enige creativiteit is het mogelijk dat in 2030 niemand meer dakloos is dat is de conclusie van bestuurders van het Leger des Heils, Aedes en woningcorporaties, wethouders, zorgdirecteuren en het ministerie van VWS en ministerie van BZK. Ze kwamen bij elkaar om na te denken over hoe dak- en thuisloze mensen eerder een passende woonplek kunnen krijgen.

Een van de belangrijke uitkomsten is dat partijen anders kijken naar de businesscase. De kosten voor het realiseren van woonplekken voor dak- en thuisloze mensen lijken misschien hoog – soms zelfs onrendabel – maar de winst die er mee wordt geboekt is vaak veel groter.

Lees verder bij de bron, Aedes >>

Link gekopieerd naar klembord