Klimaat & Duurzaam

Gebiedsontwikkeling.nu: neem bij klimaatadaptatie ook effecten op waterkwaliteit mee

 12 april 2024 om 16:05

De waterkwaliteit lijkt zich aan te dienen als hét grote nieuwe vraagstuk in Nederland. Welke invloed hebben de maatregelen die genomen worden voor een klimaatbestendige stad? Bart-Jan Vreman van Arcadis ligt in Gebiedsontwikkeling.nu praktische tools toe, die naar voren kwamen na onderzoek binnen het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Maatregelen tegen wateroverlast, zoals wadi's, brengen het risico van verontreiniging met zich mee, zegt Vreman. “Allerlei schadelijke stoffen spoelen vanaf de daken en de straten nu niet meer naar het riool, maar naar het oppervlaktewater.

Lees verder bij de bron, Gebiedsontwikkeling.nu >>

Link gekopieerd naar klembord