Economie

Provincie Utrecht: subsidie energietransitie ook voor lokale distributie van elektriciteit

 09 april 2024 om 13:36

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Utrecht (UsET) uitgebreid met de mogelijkheid een subsidieaanvraag te doen voor het voorbereiden van een investeringsproject. Het gaat dan onder meer om lokale distributie van elektriciteit, zoals een energiehub.

Een initiatiefnemer, die bijvoorbeeld een energiegemeenschap of een energiehub wil opzetten, kan met de aangepaste regeling subsidie krijgen voor de aanschaf van een energiemanagementsysteem of een batterij. Het maximale bedrag dat de initiatiefnemer voor deze regeling aan kan vragen, is verhoogd van 150.000 euro naar 250.000 euro. 

Lees verder bij de bron, de provincie Utrecht >>

Link gekopieerd naar klembord