Smart City

De Jonge tipt Kamer over bouwversnelling: optimaliseren, procedures versnellen, RVB en flexwoningen

 20 maart 2024 om 17:47

Minister De Jonge (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende acties voor de noodzakelijke versnelling van de planfase van de woningbouw, het versnellen van processen en procedures.

De Jonge gaat in op het optimaliseren van processen en het versnellen van de procedures, vervolgens op het onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) naar het benutten van Rijksvastgoed voor
woningbouw en op de ontwikkeling van de aantallen gerealiseerde flexwoningen.

Lees meer bij de bron, Rijksoverheid >>

Link gekopieerd naar klembord