Smart City

VNG: Nationaal Groeifonds investeert 483,7 miljoen euro in onderwijshuisvesting

 20 maart 2024 om 17:12

Het Nationaal Groeifonds investeert 483,7 miljoen euro in het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk. Dat betekent dat er voor de eerste tranche bouwprojecten van het innovatieprogramma 124,2 miljoen euro beschikbaar is als cofinanciering.

Gemeenten kunnen samen met schoolbesturen de komende 15 jaar voorstellen indienen voor duurzame, gezonde en inclusieve schoolgebouwen. Doel van het programma is om samen te leren hoe we schoolgebouwen sneller, beter en kostenefficiënter kunnen renoveren en vernieuwen.

Want om de schoolgebouwen in ons land duurzaam, gezond en inclusief te krijgen, moeten meer schoolgebouwen vervangen kunnen worden. Voor die uitdaging is veel geld nodig; meer dan een miljard euro per jaar. Ook gaan de kwaliteitseisen van te bouwen schoolgebouwen de komende jaren omhoog. 

Lees meer bij de bron, VNG >>

Link gekopieerd naar klembord