Smart City

Vgvisie: brede welvaart begint in de wijken

 20 maart 2024 om 13:17

Sinds de fusie van hun adviesbureaus deze zomer trekken Bram Klouwen, algemeen directeur bij Companen en Kees Stob, oprichter en directeur van Public Result intensief samen op. Ze delen de passie voor vraagstukken rond wonen en leefbaarheid.

‘Om problemen het hoofd te bieden moeten we van onze eilandjes af en met elkaar afwegingen maken. Neem je de uitvoering als vertrekpunt, dan zie je oplossingen, of onderken je waar jouw expertise belemmerend werkt. Doe je dit op wijkniveau, dan maak je de uitvoering concreet. Er ontstaat overzicht en ruimte voor oplossingen.’

Lees meer bij de bron, Vgvisie >>

Link gekopieerd naar klembord