Smart City

Movares: voetgangers en fietsers belangrijker voor bestedingen in binnensteden dan gedacht

 19 maart 2024 om 17:22

‘Bezoekers die te fiets of te voet het centrumgebied bezoeken, komen frequenter en geven per bezoek minder uit dan bezoekers die met de auto komen. Over een langere periode betekent dit dat fietsers en voetgangers veel meer geld besteden in centra dan vaak wordt gedacht. Kortom, ze zijn een niet te onderschatten doelgroep voor de economische vitaliteit van centra.’

Dat is een belangrijke uitkomst van het landelijk onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, BRO en Movares naar de relatie tussen bestedingen en vervoersmiddelkeuze van bezoekers in centrumgebieden. In samenwerking met 18 Nederlandse centrumgebieden is hier in september 2023 onderzoek naar gedaan.

Lees meer bij de bron, Movares >>

Link gekopieerd naar klembord