Smart City

Provincie Gelderland: verlichting mag uit bij windpark Koningspleij

 19 maart 2024 om 09:54

Windpark Koningspleij in Arnhem heeft een nieuw systeem dat vliegverkeer kan opmerken. Dankzij dit systeem gaan de rode lampen op de windturbines alleen nog maar aan wanneer er vliegtuigen aan komen.

De windmolenlampen staan daardoor het grootste deel van de tijd dus uit. Het nieuwe systeem bij windpark Koningspleij werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Gelderland. 

Meer bij de bron, Provincie Gelderland >>

Link gekopieerd naar klembord