Klimaat & Duurzaam

Kampen: commissie mer onder indruk van ontwikkeling Reevedelta

 18 maart 2024 om 12:35

De Commissie mer is onder de indruk van de omvang van de ontwikkeling, de integrale aanpak en de gedurfde keuzes in de Reevedelta van de gemeente Kampen. Zoals het water en bodem sturend en het niet ontwikkelen van de Zone N50. De omgevingseffectrapportage (OER) van de gemeenten moet wel beter onderbouwd.

Wat betreft Commissie mer is de locatiekeuze voor woningbouw, de langetermijngevolgen van klimaatverandering, de gezondheidseffecten van de geluidsbelasting van de N50 en het spoor en toetsing van het ruimtebeslag van alle ambities uit de Gebiedsvisie Reevedelta nog onvoldoende beschreven.

Lees meer bij de bron, gemeente Kampen >>

Link gekopieerd naar klembord