Smart City

Instrument Aedes helpt corporaties met nemen onderbouwd initiatiefbesluit

 12 maart 2024 om 16:32

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.

Vaak duurt het lang voor er een besluit wordt genomen, terwijl de opgave van het maatschappelijk vastgoed groot en complex is en geen vertraging mag oplopen. Maar hoe kan het hele proces worden verbeterd zodat het tempo omhooggaat en de juiste keuzes worden gemaakt? Dat vraagt om een snelle en betrouwbare afweging van de aanpak en inzet van middelen.

Lees meer bij de bron, Aedes >>

Link gekopieerd naar klembord