Openbare Ruimte

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend maakten samen strategische gebiedsvisie De Purmer

 08 maart 2024 om 13:32

De zienswijzen zijn beantwoord, de colleges van B en W hebben ingestemd. Nu ligt de strategische gebiedsvisie De Purmer voor aan de gemeenteraden van de drie samenwerkende gemeenten, Edam-Volendam, Waterland en Purmerend.

Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren van wat de huidige visie op De Purmer is.

Meer bij de bron, de gemeente Edam-Volendam >>

Link gekopieerd naar klembord