Smart City

Gemeente Enschede: proef met tiny houses in stedelijke omgeving

 05 maart 2024 om 17:03

De gemeente Enschede start een pilotproject voor de realisatie van tiny houses binnen de bebouwde kom. De proef is bedoeld om gedurende een periode van drie jaar maximaal 10 solitaire, niet-commerciële tiny houses te faciliteren.

Het hoofddoel van deze pilot is om ervaring op te doen met het faciliteren van tiny houses binnen het stedelijk gebied van Enschede. Momenteel ontbreken nog duidelijke richtlijnen over hoe de gemeente Enschede omgaat met initiatieven voor tiny houses binnen de bebouwde kom.

Meer bij de bron, gemeente Enschede >>

Link gekopieerd naar klembord