Klimaat & Duurzaam

RvS: tijdelijk afzien van handhaving PAS-melders mag

 28 februari 2024 om 12:41

Provincies hebben tot medio 2025 ruimte om af te zien van handhaving tegen activiteiten van zogenoemde PAS-melders. Maar dan moeten ze wel motiveren dat er een redelijk evenwicht is tussen de belangen van PAS-melders aan de ene kant en het natuurbelang aan de andere kant. 

In drie zaken had de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) de colleges van gedeputeerde staten van Utrecht en Overijssel gevraagd om handhavend op te treden tegen PAS-melders. 

Zonder natuurvergunning zijn de activiteiten van PAS-melders in strijd met de wet. Het is dan aan de overheid om daartegen op te treden. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden hoeft de overheid niet te handhaven, aldus de Raad van State.

Lees meer bij de bron, Raad van State >>

Link gekopieerd naar klembord