Smart City

BUas: consortium start onderzoek naar Lichte Elektrische Voertuigen

 28 februari 2024 om 12:26

Kennisinstellingen Breda University of Applied Sciences (BUas), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en publieke en private partners gaan de  potentie van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), zoals  e-scooters, e-steps, e-bikes en micro-auto's, onderzoeken. 

Het project moet daardoor bijdragen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van onze stedelijke regio’s.

Het LEVERAGE-consortium richt zich op vier belangrijke onderzoeksgebieden:

  • De effecten van LEVs op autobezit en -gebruik;
  • De integratie van LEVs in het bestaande mobiliteitssysteem;
  • De impact van LEVs op verkeersveiligheid en beleving;
  • Het ontwikkelen van nieuwe handelingsperspectieven en de ontwikkeling van beleid voor overheden en belanghebbenden.

 

Link gekopieerd naar klembord