Wonen & Vastgoed

RTV Utrecht: Amersfoort voor rechter gesleept: 'Hoge woontorens leiden tot onherstelbare schade'

 9 uur geleden

De Oudheidkundige Vereniging stapt naar de Raad van State. Zij vinden dat het plan van Gemeente Amersfoort om een grote woontoren pal naast de historische binnenstad te bouwen het beschermd stadsgezicht in Amersfoort aantast. Dit zou leiden tot onherstelbare schade.

Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite wil dat de rechter een streep door de plannen zet. ‘De gemeente is ernstig tekortgeschoten’, stelt het Forum.

Lees verder bij de bron, RTV Utrecht >>

Woningbouw in Waddinxveen. Foto: Meindert van der Haven / iStock.com
Klimaat & Duurzaam

NPLW: Tweede Kamer stemt in met instrumenten warmtetransitie (Wgiw)

 11 uur geleden

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het voorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). De Wgiw geeft gemeenten bevoegdheden om wijken, buurten en dorpskernen volledig te voorzien van een duurzaam warmte-alternatief.

Een belangrijk instrument uit de Wgiw is de aanwijsbevoegdheid. Daarmee kunnen gemeenten vanuit hun regierol gebieden aanwijzen die aardgasvrij moeten worden en overgaan op een duurzame warmtevoorziening.

Lees verder bij de bron, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie >>

Wonen & Vastgoed

College van Rijksadviseurs aan Rijksvastgoedbedrijf: 'Schep een heldere visie op erfgoed'

 16 uur geleden

Het College van Rijksadviseurs (CRa) vraagt het Rijksvastgoedbedrijf een heldere visie te scheppen op erfgoed. Juist nu, vanwege noodzaak en momentum, aldus CRa. Het college komt met vier aanbevelingen.

  • Definieer de rol van cultureel erfgoed in relatie tot de maatschappelijke waarde;
  • Formuleer een dynamische visie op cultureel erfgoed, met deelvisies op specifieke thema’s;
  • Zorg voor erfgoed in alle werkprocessen;
  • Zorg dat de data en kennis op het gebied van de cultuurhistorische waarden van monumenten en gebieden op orde zijn.

Lees verder bij de bron, College van Rijksadviseurs >>

Openbare Ruimte

Groningen eerste provincie met actief beleid voor voetganger

 16 uur geleden

Provincie Groningen presenteert als eerste provincie beleid voor de voetganger. De komende vier jaar gaan ze met onderzoek, samenwerking en subsidies bijdragen aan een veilige en aantrekkelijke provincie voor de voetganger.

Er is 1 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren. Het bestaande wandelknooppuntennetwerk zal onderzocht worden en er komen nieuwe knooppunten bij. Ook volgen er veel kleine aanpassingen, zoals een bruggetje over een sloot, een missend voetpad of het weghalen van obstakels.

Lees verder bij de bron, Provincie Groningen >>

Wonen & Vastgoed

Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur: nieuwbouw vaak vertraagd door bezwaar buurtbewoners

 17 uur geleden

De bouw van één op de drie nieuwbouwwoningen loopt vertraging op omdat er bezwaar wordt ingediend, meestal door buurtbewoners. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur.

Meer dan vier op de vijf gemeenten geven aan dat hun woningbouwprojecten er mee te maken krijgen. De stapels bezwaren tegen bouwplannen leiden tot wanhoop bij gemeenten. Projecten met duizenden woningen liggen daardoor een jaar of zelfs twee stil.

Lees verder bij de bron, Binnenlands Bestuur >>

Wonen & Vastgoed

Woonzorgchallenge in Den Haag van start, onder begeleiding College van Rijksadviseurs

 1 dag geleden

Twee teams van ontwerpers en zorgprofessionals zijn geselecteerd voor deelname aan de Woonzorgchallenge voor de pilotlocatie in Den Haag Zuidwest.

In een uniek co-creatieproces onder begeleiding van het College van Rijksadviseurs (CRa) zoeken zij samen met bewoners, woningcorporatie Staedion, zorgaanbieder Middin, de gemeente Den Haag en andere betrokkenen in de wijk naar een nieuw woonzorgconcept voor een woonzorgcomplex aan de Beresteinlaan.

Lees verder bij de bron, College van Rijksadviseurs >>

Smart City

Industriebouwer lanceert The Circle: 'Snelste route naar circulaire industrieel pand'

 1 dag geleden

Willy Naessens Industriebouw heeft een nieuw concept gelanceerd dat belooft de snelste route naar een circulair industrieel pand te zijn. Met The Circle stelt het bedrijf een nieuwe standaard voor circulaire bouw te introduceren, waarbij snelheid, duurzaamheid en innovatie samenkomen.

Het innovatieve concept bestaat uit 100 demontabele bouwstenen, waarmee binnen slechts twee uur een compleet en definitief ontwerp kan worden gerealiseerd. Ook worden alle cruciale processen verticaal, dus binnen eigen beheer, uitgevoerd.

Lees meer bij de bron, Logimerce >>

Mobiliteit

Nederland gaat met Kia en Hyundai werken aan veiligere en duurzamere auto's

 1 dag geleden

Nederland tekent vandaag voor een samenwerking met de automerken Kia en Hyundai. Omdat Nederland veel mobiliteitsdata op orde heeft, gaan de bedrijven hier nieuwe functies lanceren om te ontwikkelen. De functies moeten bijdragen aan veiligere en duurzamere auto's.

Ze gaan data inzetten om auto’s waarschuwingen te laten geven voor naderende ambulances en bij het naderen van schoolzones. Ook wordt onderzocht of de batterij van een elektrische auto als tijdelijke opslaglocatie kan worden gebruikt bij de stroomvoorziening van huizen.

Lees meer bij de bron, Rijksoverheid >>

Klimaat & Duurzaam

Raad van State: vraagtekens bij publiek meerderheidsbelang collectieve warmtevoorziening

 1 dag geleden

De regering wil gemeenten regie te geven over waar, wanneer en onder welke voorwaarden collectieve warmtevoorzieningen gerealiseerd worden, maar de Raad van State vraagt zich in een advies af het verplichte publieke meerderheidsbelang in collectieve warmtevoorzieningen nodig en effectief is.

De Afdeling advisering vindt dat in het licht van het Europese recht beter moet worden toegelicht waarom dit nodig is. Ook moet de regering de effectiviteit van het vereiste van het publieke meerderheidsbelang op een aantal punten beter toelichten.

Lees verder bij de bron, Raad van State >>

Wonen & Vastgoed

CBS: de helft meer woningen in pijplijn sinds 2015

 2 dagen geleden

Aan het eind van 2023 zaten ruim 177.000 woningen in de pijplijn om gebouwd te worden. Dat waren bijna 58.000 woningen meer dan aan het eind van 2015. Dit is een toename van 48 procent.

Voor woningen in de pijplijn geldt dat een vergunning is verleend om te gaan bouwen of dat de bouw van de woning reeds gaande is, maar dat de woning nog niet is opgeleverd. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers over de dynamiek van de woningbouw van het CBS.

Lees verder bij de bron, CBS >>

Link gekopieerd naar klembord