Duurzaam bedrijventerrein omdat de consument het wil

Duurzaam bedrijventerrein omdat de consument het wil

 30 juni 2016 om 13:51  2 minuten

Bedrijventerrein ABC Westland stelde onlangs 16.000 zonnepanelen in bedrijf. De motivatie: supermarkten eisen duurzaamheid.

>>
Waterbestendige stad vereist multidisciplinaire benadering

Waterbestendige stad vereist multidisciplinaire benadering

 29 juni 2016 om 13:03  5 minuten

Het huidige rioleringssysteem is niet voorbereid op wateroverlast. Hoe richten we de waterbestendige stad van de toekomst in? Rob Roggema geeft een aanzet.

>>
Rijden op waterstof uit de startblokken

Rijden op waterstof uit de startblokken

 29 juni 2016 om 09:34  6 minuten

Een waterstofauto rijdt geheel zonder emissie van schadelijke stoffen. Alleen stokt de introductie door een gebrek aan tankstations.

>>
Leren van controverse rond schaliegas

Leren van controverse rond schaliegas

 28 juni 2016 om 17:05  9 minuten

De winning van schaliegas in Nederland is uitgemond in een welles-nietes-discussie. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

>>
Wat Stockholm een smart city maakt

Wat Stockholm een smart city maakt

 28 juni 2016 om 15:16  4 minuten

Stockholm is door Ericsson uitgeroepen tot de beste Networked Society City. De stad is een pionier op het gebied van o.a. duurzaamheid en technologie.

>>
Nijmegen wint award voor groenste stad van Europa

Nijmegen wint award voor groenste stad van Europa

 28 juni 2016 om 12:52  1 minuut

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

>>
Groningen werkt samen met studenten aan fietsdeelproject

Groningen werkt samen met studenten aan fietsdeelproject

 24 juni 2016 om 11:10  1 minuut

Twaalf studenten van de Hanzehogeschool werken samen met de stad en de provincie Groningen aan een onderzoek naar het fietsdeelproject BikeShare050.

>>
Ladder op de schop: eenvoudiger en goedkoper

Ladder op de schop: eenvoudiger en goedkoper

 23 juni 2016 om 15:00  5 minuten

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. Dat schrijft minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger.

>>
Regio's maken eigen plan voor energietransitie 

Regio's maken eigen plan voor energietransitie 

 23 juni 2016 om 12:04  1 minuut

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van energiestrategieën: 'deal pilots regionale energiestrategieën'

>>
Wateroverlast vergt maatwerk

Wateroverlast vergt maatwerk

 23 juni 2016 om 00:28  2 minuten

Het is nog altijd lastig om water en ruimtelijke planvorming te vervlechten, stelt adviseur waterbeheer Elgard van Leeuwen van Deltares.

>>
Provincies gaan voor meer waterstofbussen 

Provincies gaan voor meer waterstofbussen 

 22 juni 2016 om 17:22  1 minuut

Groningen, Zuid-Holland en Brabant en vervoersautoriteit MRDH hebben een intentieverklaring getekend voor het uitbreiden van het aantal waterstofbussen

>>
7 duurzame manieren voor stedelijke afvalverwerking

7 duurzame manieren voor stedelijke afvalverwerking

 21 juni 2016 om 09:45  5 minuten

Er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van stedelijke afvalverwerking. Dit zijn zeven manieren om stedelijk afval duurzaam te verwerken.

>>
5 controversiële wateroplossingen

5 controversiële wateroplossingen

 17 juni 2016 om 10:45  6 minuten

Omdat de meeste methoden om wateroverlast tegen te gaan wel bekend zijn, selecteerde Stadszaken 5 controversiële wateroplossingen voor de stad.

>>
Wetgeving nog niet klaar voor energietransitie

Wetgeving nog niet klaar voor energietransitie

 15 juni 2016 om 11:00  1 minuut

Nederland loopt achter op de Europese verplichtingen inzake energietransitie. Een actieve rol voor de consument en nieuwe wetgeving zijn broodnodig.

>>
Circulair inkopen maakt weg vrij voor circulaire economie

Circulair inkopen maakt weg vrij voor circulaire economie

 15 juni 2016 om 10:47  7 minuten

Door toepassing van circulair inkopen komen steeds meer partijen in aanraking met de voordelen van de circulaire economie.

>>
Natuur & Milieu publiceert Energievisie

Natuur & Milieu publiceert Energievisie

 15 juni 2016 om 09:04  2 minuten

14 juni publiceerde Natuur & Milieu de Energievisie 2035: een verslag met voorgestelde maatregelen om in 2050 een fossielvrij land te zijn.

>>
Marktplaats maakt energie delen mogelijk

Marktplaats maakt energie delen mogelijk

 14 juni 2016 om 16:48  2 minuten

De nieuwe start-up Powerpeers verbindt particuliere aanbieders van energie met afnemers. Doel is de energietransitie in Nederland te versnellen.

>>
Tennet wil eiland voor windenergie in Noordzee aanleggen

Tennet wil eiland voor windenergie in Noordzee aanleggen

 13 juni 2016 om 16:59  2 minuten

Tennet wil een eiland aanleggen waarop we in de Noordzee windparken kunnen aansluiten. Afgelopen week presenteerde de netbeheerder een nieuwe visie.

>>
Nieuwe Europese call voor stedelijke innovatie

Nieuwe Europese call voor stedelijke innovatie

 13 juni 2016 om 16:11  1 minuut

Het UIA opent dit najaar weer een call for proposals. Alle Europese steden met 50.000+ inwoners kunnen meedoen met het programma voor stedelijke innovatie.

>>
Er is een oplossing voor wateroverlast in de stad

Er is een oplossing voor wateroverlast in de stad

 08 juni 2016 om 09:28  3 minuten

Stortbuien, modderstromen en de straten blank. Veel gemeenten kampen momenteel met wateroverlast. Maar er zijn oplossingen.

>>
Helft grote steden wil scooter naar rijbaan verplaatsen

Helft grote steden wil scooter naar rijbaan verplaatsen

 08 juni 2016 om 09:14  1 minuut

Negen van de twintig steden overwegen scooters van het fietspad naar de rijbaan te verwijzen. Omdat landelijke wetgeving ontbreekt, kunnen ze nog niks doen.

>>
Schultz: Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

Schultz: Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

 06 juni 2016 om 09:46  2 minuten

Ons hoofdwegennet en waternetwerk zijn over veertien jaar volledig energieneutraal. Dat stelt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in een brief.

>>
Shell zoekt oplossing voor brandstofreductie

Shell zoekt oplossing voor brandstofreductie

 03 juni 2016 om 10:08  2 minuten

De Get in the Ring Foundation zoekt in opdracht van Shell naar startups op het gebied van CO2- en brandstofreductie.

>>
Zwolle wint met vooruitstrevend zonne-energiebeleid

Zwolle wint met vooruitstrevend zonne-energiebeleid

 03 juni 2016 om 09:57  2 minuten

Een jury heeft de gemeente Zwolle geroemd voor het vooruitstrevende zonne-energiebeleid. De gemeente Zwolle verdient daarmee de titel Solar City 2016.

>>
Rotterdam verdubbelt laadpunten, regio doet mee

Rotterdam verdubbelt laadpunten, regio doet mee

 31 mei 2016 om 13:10  1 minuut

Rotterdam is een aanbesteding voor 1.800 nieuwe laadpunten gestart. 16 regionale gemeenten hebben zich aangesloten bij de integrale aanbesteding.

>>
Testfaciliteit simuleert energiepieken

Testfaciliteit simuleert energiepieken

 27 mei 2016 om 16:01  4 minuten

Ons elektriciteitsnetwerk is nog niet ingericht op veranderende energiestromen. Daarom ontwikkelde DNV GL een testfaciliteit om energie te simuleren.

>>
‘Beleidsmatig te weinig aandacht voor groen’

‘Beleidsmatig te weinig aandacht voor groen’

 23 mei 2016 om 12:07  2 minuten

Een derde van de 40 gemeenten blijkt niets over natuur te vermelden en een kwart niets over groen in hun collegedocumenten. Groenbeleid ontbreekt vaak.

>>
Luchtkwaliteit Utrecht met milieuzone verbeterd

Luchtkwaliteit Utrecht met milieuzone verbeterd

 23 mei 2016 om 10:57  2 minuten

De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd sinds de milieuzone is ingevoerd. Die verbetering is aantoonbaar sneller gegaan dan in Rotterdam.

>>
Erik Scherder: ‘Natuur daagt uw hersenen uit’

Erik Scherder: ‘Natuur daagt uw hersenen uit’

 18 mei 2016 om 13:41  1 minuut

Ruim een derde van de Nederlanders komt niet aan de beweegnorm passend bij hun leeftijd. Het zijn schokkende cijfers, vindt Erik Scherder, maar hoe krijgen we de Nederlanders uit hun stoel? ‘Natuur in de stad speelt daar een heel belangrijke rol in.’

>>
Geld halen uit natuur vergt gerichte aanpak

Geld halen uit natuur vergt gerichte aanpak

 17 mei 2016 om 09:08  6 minuten

Met natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten plukt de samenleving de vruchten.

>>