Verdichten, leefbaarheid en klimaatadaptatie gaan wel degelijk hand in hand

Verdichten, leefbaarheid en klimaatadaptatie gaan wel degelijk hand in hand

 24 juni 2020 om 14:30  3 minuten

Stedelijke verdichting wordt vaak gezien als tegenpool van leefbaarheid en klimaatadaptatie. Uit onderzoek van Sweco blijkt echter dat het niet of-of, maar en-en kan zijn. Een verdubbeling van het aantal inwoners in steden zonder negatieve gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit is mogelijk, mits de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt.

>>
Natuurherstel loopt achter, betere koppeling economie en meer integraliteit nodig

Natuurherstel loopt achter, betere koppeling economie en meer integraliteit nodig

 24 juni 2020 om 12:40  4 minuten

De provincies liggen niet op schema bij het afronden van het Natuurnetwerk. Vooral de beschikbaarheid van grond is een barrière. Daarnaast is een integrale blik nodig, waarbij het natuurherstel gecombineerd wordt met stikstof-, woningbouw-, klimaat- en landbouwbeleid.

>>
Proeftuinen: rapport Algemene Rekenkamer ‘onvolledig’

Proeftuinen: rapport Algemene Rekenkamer ‘onvolledig’

 19 juni 2020 om 10:40  4 minuten

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is onvolledig. Dat zeggen de 27 proeftuinen vrijdag in een reactie. In mei oordeelde de rekenkamer dat het PAW in de huidige vorm onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen om wijken aardgasvrij te maken.

>>
Verouderde woningen over op waterstof in Uithoorn

Verouderde woningen over op waterstof in Uithoorn

 18 juni 2020 om 10:38  1 minuut

Stedin maakt in samenwerking met energieconsultant DNV GL, woningbouwcorporatie Eigen Haard en de gemeente Uithoorn een woonblok van veertien woningen tijdelijk gereed voor verwarming op waterstof.

>>
Private investeringen sleutel tot verduurzaming bedrijventerreinen

Private investeringen sleutel tot verduurzaming bedrijventerreinen

 18 juni 2020 om 10:12  3 minuten

Hoe kan de energietransitie op bedrijventerreinen snel en effectief vorm krijgen? In Overijssel proberen overheden en maatschappelijke organisaties antwoord te geven op die vraag.

>>
Kabinet wil natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar maken

Kabinet wil natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar maken

 17 juni 2020 om 15:14  2 minuten

Ministers Van Nieuwenhuizen, Schouten en Ollongren willen natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar maken.

>>
'Landbouw is ook een belangrijke schakel voor natuurbeheer’

'Landbouw is ook een belangrijke schakel voor natuurbeheer’

 17 juni 2020 om 15:04  4 minuten

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot over natuurbeheer provincie Utrecht

>>
Commissie: stikstof-rekentool creëert ‘schijnveiligheid’

Commissie: stikstof-rekentool creëert ‘schijnveiligheid’

 16 juni 2020 om 15:43  4 minuten

Hordijk presenteert eindrapportage instrumentarium stikstofdepositie

>>
Verhuurbaarheid en waardebehoud drijfveren verduurzaming particuliere verhuur

Verhuurbaarheid en waardebehoud drijfveren verduurzaming particuliere verhuur

 12 juni 2020 om 09:23  2 minuten

Particuliere verhuurder actiever in verduurzaming dan gedacht

>>
Gaan we opnieuw een (zeer) droge zomer tegemoet?

Gaan we opnieuw een (zeer) droge zomer tegemoet?

 05 juni 2020 om 10:30  8 minuten

Gaan we opnieuw een droge zomer tegemoet?

>>
Vergroenen…ook in de corporatiesector

Vergroenen…ook in de corporatiesector

 02 juni 2020 om 18:00  2 minuten

Wonen Midden-Delfland gaat voor klimaatadaptatie

>>
Overijssel wil netbeheerder miljoenen lenen voor energienetwerk

Overijssel wil netbeheerder miljoenen lenen voor energienetwerk

 30 mei 2020 om 09:16  3 minuten

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen netbeheerder Enexis 98,4 miljoen euro lenen om het energienetwerk uit te breiden en te verbeteren.

>>
Aandeel hernieuwbare energie 5 procent onder doelstelling

Aandeel hernieuwbare energie 5 procent onder doelstelling

 29 mei 2020 om 10:01  1 minuut

Het aandeel energie uit biomassa, zonne- en windenergie neemt toe.

>>
Hoe provincie Overijssel 1,1 miljoen bomen wil planten

Hoe provincie Overijssel 1,1 miljoen bomen wil planten

 28 mei 2020 om 09:12  2 minuten

Meer dan een miljoen bomen. Zelfs als je het langzaam uitspreekt is het veel. Zeker als je ze moet planten en dat is precies wat de provincie Overijssel gaat doen tot 2023. Op elk beschikbaar terrein: sportparken, tussen woningen, bedrijventerreinen.

>>
Helft Nederlanders steunt aardgasvrij-beleid

Helft Nederlanders steunt aardgasvrij-beleid

 26 mei 2020 om 10:20  3 minuten

Jongvolwassenen, hoogopgeleiden en vrouwen zijn positiever over het beleid van de overheid om huizen aardgasvrij te maken. Kunnen burgers gemakkelijker rondkomen, dan is de kans groter dat zij positiever tegenover dit onderwerp staan. Dat blijkt uit de publicatie ‘Op weg naar aardgasvrij wonen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

>>
De brug tussen burgers en watersnood

De brug tussen burgers en watersnood

 25 mei 2020 om 12:51  9 minuten

Bewoners van vijf Noord-Limburgse dorpen schrokken zich rot toen ze hoorden dat ze in waterbergingsgebied wonen én géén schadevergoeding krijgen bij een overstroming. Dit verhaal gaat over de gebrekkige communicatie en warrige informatie van betrokken (overheids)partijen én over het belang van goede communicatie in de Nederlandse strijd tegen het water.

>>
Kabinet grijpt in om woningbouwproductie draaiende te houden

Kabinet grijpt in om woningbouwproductie draaiende te houden

 21 mei 2020 om 09:47  3 minuten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan.

>>
Aardgasvrije wijken: Ollongren wekte te hoge verwachtingen

Aardgasvrije wijken: Ollongren wekte te hoge verwachtingen

 20 mei 2020 om 11:39  3 minuten

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen om wijken aardgasvrij te maken. Minister Ollongren van BZK heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Dat blijkt uit analyse door de Algemene Rekenkamer.

>>
71 gemeenten willen proeftuin aardgasvrij wonen

71 gemeenten willen proeftuin aardgasvrij wonen

 15 mei 2020 om 10:00  1 minuut

Tot eind vorig jaar konden gemeenten in Nederland zich inschrijven voor de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken. 71 van hen hebben hier gehoor aan gegeven, meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

>>
Hoe de coronacrisis de energietransitie kan maken of breken

Hoe de coronacrisis de energietransitie kan maken of breken

 13 mei 2020 om 15:32  6 minuten

Duurzame ambities krijgen door corona flinke tikken. Is het dan allemaal ‘doom and gloom’ of biedt deze crisis kansen voor het klimaat?

>>
Huiseigenaren minder bereid tot verduurzamen door corona

Huiseigenaren minder bereid tot verduurzamen door corona

 12 mei 2020 om 14:53  3 minuten

De bereidheid van huiseigenaren om te investeren in verduurzaming van de eigen woning loopt terug.

>>
Functiemenging in het landelijk gebied

Functiemenging in het landelijk gebied

 08 mei 2020 om 09:07  9 minuten

De aanvullingsbrief van minister Ollongren bij de NOVI illustreert welke keuzes het kabinet wil maken in de inruimtelijke indeling van Nederland.

>>
Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling

Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling

 06 mei 2020 om 11:13  8 minuten

Een manier om gebiedsdoelen integraal en duurzaam aan te pakken, is landinrichting. Hoe dat in de praktijk werkt, laat het project Saasveld-Gammelke zien.

>>
Hoe Noord-Brabant werkt aan klimaatadaptatie

Hoe Noord-Brabant werkt aan klimaatadaptatie

 04 mei 2020 om 17:38  5 minuten

Interview met gedeputeerde Erik van Merrienboer

>>