Bouwen in de uiterwaarden mag en kan in Arnhem

Bouwen in de uiterwaarden mag en kan in Arnhem

 25 juli 2023 om 15:47  8 minuten

Bouwen in de uiterwaarden is controversieel. Zeker na het Ruimte voor de Rivier-programma van Rijkswaterstaat en nu weer met de kabinetsvisie Water en bodem sturend. Toch is dat precies wat in Arnhem gaat gebeuren.

>>
‘Gemeenten afwachtend met water en bodem sturend’

‘Gemeenten afwachtend met water en bodem sturend’

 24 juli 2023 om 17:12  2 minuten

Water en bodem sturend als beleidsprincipe is bij veel gemeenten nog niet geland. Dat constateert de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. De commissie vindt dat het thema vaak té technisch wordt gebracht en daarmee lastig ‘verkoopbaar’ is.

>>
Amsterdam test ‘vissenbos’ voor biodiversiteit in stadswater

Amsterdam test ‘vissenbos’ voor biodiversiteit in stadswater

 20 juli 2023 om 15:57  1 minuut

Amsterdam heeft zijn eerste vissenbos in het water ter hoogte van Singel aangelegd. Het bos, gemaakt van bijeengebonden wilgentakken, is niet alleen bedoeld voor kleinere vissen, maar ook voor andere waterdieren.

>>
Emmen investeert miljoenen in actieplan circulaire economie

Emmen investeert miljoenen in actieplan circulaire economie

 19 juli 2023 om 15:31  2 minuten

Met een actieplan wil Emmen versneld de overstap maken naar een circulaire economie. Voor deze transitie, waarbij afvalstoffen opnieuw worden hergebruikt als grondstof, trekt de Drentse gemeente de komende vier jaar 2,5 miljoen euro uit.

>>
Rijksadviseur De Jonge: ruil grondposities uit

Rijksadviseur De Jonge: ruil grondposities uit

 19 juli 2023 om 10:58  2 minuten

Herijk de planvoorraad met grondposities van ontwikkelaars op regionaal niveau en ruil grondposities uit. Die oproep doet Rijksadviseur Jannemarie de Jonge in een interview met gebiedsontwikkelaar BPD. Ze stelt dat zo beter invulling kan worden gegeven aan het water en bodem sturend-principe bij de woningbouwopgave.

>>
Zo bekijkt Deventer ruimte voor werken integraal met woonambities

Zo bekijkt Deventer ruimte voor werken integraal met woonambities

 18 juli 2023 om 16:31  5 minuten

Steeds meer ruimte in steden wordt geclaimd voor wonen en dus staan werklocaties onder druk. Voor Deventer reden om wonen en werken geïntegreerd te bekijken. Maar bedrijven die zich in daar willen vestigen, kunnen dat niet zomaar.

>>
Brabantse gemeenten worden ondernemers in wind- en zonne-energie

Brabantse gemeenten worden ondernemers in wind- en zonne-energie

 17 juli 2023 om 16:17  3 minuten

>>
'Vastgoed zonder energielabel c wordt afgewaardeerd'

'Vastgoed zonder energielabel c wordt afgewaardeerd'

 17 juli 2023 om 12:14  6 minuten

Nog maar 55 procent van de grotere kantoren in Nederland voldoet inmiddels aan de eis om minimaal energielabel C te hebben, meldde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in januari. Vastgoed dat daar niet aan voldoet, gaat op termijn afgewaardeerd worden.

>>
Sportpark in Eindhoven krijgt uniek collectorenveld voor verwarmen woningen

Sportpark in Eindhoven krijgt uniek collectorenveld voor verwarmen woningen

 14 juli 2023 om 12:22  3 minuten

Op Sportpark Strijp wordt een uniek sportveld getest: onder een multifunctioneel veld van kunstgras ligt een combinatie van collectoren met bodemopslag. Hiermee kunnen 180 tot 500 woningen worden verwarmd. In de zomer kan het sportveld door het systeem koel worden gehouden. De gemeente investeert 480.000 euro in het project.

>>
Smart City Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

 12 juli 2023 om 17:55  12 minuten

Begin september besluit het parlement welke onderwerpen controversieel zijn en waarover het demissionaire kabinet niet meer mag besluiten. Betekent dat gemeenten nu op hun handen moeten zitten? Experts zien mogelijkheden genoeg om door te gaan.

>>
Stadswijk Cartesius ondertekent convenant voor testen gezondheidsinterventies

Stadswijk Cartesius ondertekent convenant voor testen gezondheidsinterventies

 12 juli 2023 om 17:02  3 minuten

Het Cartesius Consortium heeft dinsdag het Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk ondertekend. De initiatiefnemers, waaronder gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP, willen met dit convenant de gezondheid van bewoners in de nieuwe stadswijk positief beïnvloeden. Het doel is het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar monitoringsprogramma.

>>
Bouwend Nederland: 'Provincies vergeten woningbouw in stikstofplannen'

Bouwend Nederland: 'Provincies vergeten woningbouw in stikstofplannen'

 11 juli 2023 om 16:41  2 minuten

Veel provincies zijn bij het opstellen van hun plannen voor stikstofaanpak de woningbouw vergeten. De plannen zijn niet concreet genoeg zijn, de urgentie ontbreekt en de koppeling met de bouwopgave is onvoldoende vastgelegd. Tot deze conclusie komt Bouwend Nederland na een analyse van de stikstofplannen van alle provincies.

>>
Smart City Nog anderhalf jaar: zorgen over Zero Emissie Stadslogistiek nemen toe

Nog anderhalf jaar: zorgen over Zero Emissie Stadslogistiek nemen toe

 10 juli 2023 om 17:49  7 minuten

Ondernemers worden steeds zenuwachtiger over de invoering van zero-emissie stadslogistiek (ZES). De verkiezingen kunnen dat veranderen.

>>
Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

 10 juli 2023 om 09:18  2 minuten

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het parlement om voor belangrijke onderwerpen niet op de pauze-knop te drukken, nu het kabinet demissionair is. In een gezamenlijke brief wijzen ze de Kamerleden op de urgentie van veel onderwerpen.

>>
Lijstje: zeven inspirerende woonwijken

Lijstje: zeven inspirerende woonwijken

 05 juli 2023 om 16:02  9 minuten

Deze zeven inspirerende woonwijken geven nieuwe energie aan gebiedsontwikkelaars en bouwers. We gaan van Leusden, naar Amsterdam via Harderwijk en Deventer naar Helmond.

>>
Werklocaties in transitie: ‘Zonder ambities geen samenwerking’

Werklocaties in transitie: ‘Zonder ambities geen samenwerking’

 28 juni 2023 om 15:04  8 minuten

Bedrijventerreinen staan de komende jaren voor grote transitieopgaven op het vlak van duurzaamheid, efficiënter ruimtegebruik en het combineren van wonen en werken. Samenwerking bij deze opgaven slaagt alleen met ambities.

>>
Use it or lose it: netbeheerders krijgen meer ruimte van ACM

Use it or lose it: netbeheerders krijgen meer ruimte van ACM

 28 juni 2023 om 12:00  3 minuten

Netbeheerders krijgen het makkelijker om ruimte te creëren op het bestaande elektriciteitsnet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt het mogelijk om het net met creatieve contracten en het ‘use it or lose it’-principe optimaal te benutten.

>>
Gelders coalitieakkoord: geen nieuwe windmolens, soepeler buitenstedelijk bouwen

Gelders coalitieakkoord: geen nieuwe windmolens, soepeler buitenstedelijk bouwen

 14 juni 2023 om 14:22  3 minuten

De BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP presenteren het coalitieakkoord 2023 – 2027 voor de provincie Gelderland. In het akkoord laat de invloed van verkiezingswinnaar BBB zich gelden. We zetten de opvallendste keuzes voor stikstof, energie, wonen en mobiliteit op een rij.

>>
PBL: plannen warmtetransitie gemeenten weinig concreet

PBL: plannen warmtetransitie gemeenten weinig concreet

 13 juni 2023 om 13:51  2 minuten

>>
Chronisch gebrek aan goede planologen vertraagt energietransitie

Chronisch gebrek aan goede planologen vertraagt energietransitie

 13 juni 2023 om 08:30  8 minuten

De druk op gemeenten, provincies en waterschappen neemt toe om in hun ruimtelijk beleid in te spelen op de noodzaak van nieuwe energie-infrastructuur . Ook netbeheerders zijn steeds meer bezig met de ruimtelijke ordening van de energietransitie. De vraag naar ‘energieplanologen’ groeit daardoor rap.

>>
Kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor natuurinclusief isoleren

Kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor natuurinclusief isoleren

 07 juni 2023 om 17:58  1 minuut

De Rijksoverheid stelt dit jaar 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het Nationaal Isolatieprogramma voor natuurinclusief isoleren. De subsidie moet isolatiewerkzaamheden vereenvoudigen zonder dieren in gevaar te brengen.

>>
Kabinet maakt regels natuurinclusief bouwen voor beschermde vogels

Kabinet maakt regels natuurinclusief bouwen voor beschermde vogels

 06 juni 2023 om 15:44  2 minuten

Daken en gevels moeten binnenkort verplicht geschikt worden gemaakt als verblijfplaats van beschermde vogels en vleermuizen. Woonminister De Jonge en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof werken aan nieuwe regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

>>
Ontwikkelaar AM en WUR onderzoeken sneller natuurinclusief bouwen

Ontwikkelaar AM en WUR onderzoeken sneller natuurinclusief bouwen

 05 juni 2023 om 14:07  1 minuut

Gebiedsontwikkelaar AM en Wageningen University & Research (WUR) gaan kansen en knelpunten bij natuurinclusieve gebiedsontwikkeling onderzoeken. Dat moet leiden tot meer duurzame en eco-vriendelijke wijken.

>>
Meer dan helft primaire waterkeringen voldoet niet aan wettelijke norm

Meer dan helft primaire waterkeringen voldoet niet aan wettelijke norm

 31 mei 2023 om 17:28  2 minuten

Het schort aan het onderhoud van veel primaire waterkeringen, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De dienst inspecteerde 237 waterkeringen, waarvan meer dan de helft (62 procent) niet voldeed aan de wettelijke onderhoudsnorm die geldt vanaf 2050.

>>
Rijk helpt provincies met keuze klimaatbestendige bouwlocaties

Rijk helpt provincies met keuze klimaatbestendige bouwlocaties

 31 mei 2023 om 15:29  2 minuten

Het kabinet geeft provincies een nieuw afwegingskader om risico's bij nieuwbouw beter in te schatten. Denk aan de beschikbaarheid van voldoende drinkwater en de risico's op bodemdaling en overstromingen.

>>
Gemeenten: Rijk pak meer regie bij woningverbetering energiearme huishoudens

Gemeenten: Rijk pak meer regie bij woningverbetering energiearme huishoudens

 31 mei 2023 om 15:09  2 minuten

Gemeenten vinden dat het Rijk energiearmoede onvoldoende koppelt aan volkshuisvesting en de energietransitie. Bij woningverbetering zouden energiearme huishoudens voorrang moeten krijgen, blijkt uit een peiling die TNO hield onder 133 beleidsmedewerkers in meer dan 100 gemeenten.

>>