Zeeuws college verdeeld over nieuwe kerncentrale

Zeeuws college verdeeld over nieuwe kerncentrale

 20 december 2021 om 21:10  6 minuten

Coalitiepartij PvdA in het Zeeuwse provinciebestuur wil niets weten van de bouw van een nieuwe kerncentrale. De sociaaldemocraten zijn ook tegen het langer openhouden van de bestaande centrale in Borssele. Afgelopen donderdag verklaarde CDA-gedeputeerde De Bat dat het provinciebestuur open staat voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

>>
Coalitieakkoord onvoldoende antwoord op energiearmoede

Coalitieakkoord onvoldoende antwoord op energiearmoede

 20 december 2021 om 17:09  4 minuten

In het coalitieakkoord is de verduurzamingsaanpak voor de energietransitie ambitieuzer en dwangmatiger dan voorheen. Dat is wenselijk, maar tegelijkertijd moet het komende kabinet in de uitvoering van het akkoord ook voldoende aandacht besteden aan de effecten van energiearmoede op minima, vinden experts.

>>
Laat Zeeuws Deltaplan Zoet Water een gouden kans schieten?

Laat Zeeuws Deltaplan Zoet Water een gouden kans schieten?

 17 december 2021 om 11:09  4 minuten

>>
Eerst stikstofkraan dicht, dan zonering en natuurherstel

Eerst stikstofkraan dicht, dan zonering en natuurherstel

 17 december 2021 om 11:01  6 minuten

Met een duurzame en innovatieve kringlooplandbouw kunnen Natura 2000 gebieden zich herstellen. Aan de flanken van twee Gelders Natura 2000-gebiedsdelen en ook in het Noord-Hollandse Oostelijke Vechtplassen bewijst een eendrachtige aanpak van de stikstofproblematiek zijn waarde.

>>
Commentaar: Rijk zal Flevoland flink moeten compenseren als het de komst van Meta naar Zeewolde nu nog blokkeert

Commentaar: Rijk zal Flevoland flink moeten compenseren als het de komst van Meta naar Zeewolde nu nog blokkeert

 17 december 2021 om 09:29  3 minuten

>>
Groningen kiest waterstof boven kerncentrales

Groningen kiest waterstof boven kerncentrales

 16 december 2021 om 16:11  2 minuten

Als het gaat om de coalitieplannen voor twee extra kerncentrales in Nederland, ziet de provincie Groningen zich niet als serieuze kandidaat. Zij richt zich liever op groene waterstof, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. ‘Locaties als de Maasvlakte, Borssele en Limburg staan wellicht harder te popelen voor een nieuwe kerncentrale.’

>>
Zeeuws provinciebestuur staat open voor nieuwe kerncentrale

Zeeuws provinciebestuur staat open voor nieuwe kerncentrale

 16 december 2021 om 15:42  4 minuten

>>
Zo heet is jouw stad

Zo heet is jouw stad

 16 december 2021 om 13:33  2 minuten

In de Klimaateffectatlas (KEA) is nu te zien op welke afstand van jouw woning een koele openbare plek te vinden is. Deze ‘Afstand tot koeltekaart’ brengt de situatie voor heel Nederland in beeld, en ontstond door het onderzoeksrapport ‘De hittebestendige stad’ van de Hogeschool van Amsterdam. In vrijwel elke stad moet je soms nog te ver lopen totdat je in een parkje kan afkoelen.

>>
Regeerakkoord: Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

Regeerakkoord: Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

 15 december 2021 om 17:09  3 minuten

‘De watersnood in Limburg heeft ons deze zomer opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt’, schrijven VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Daarom moet meer worden geïnvesteerd in klimaatadaptatie en water moet bovenaan de agenda staan bij ruimtelijke ordening.

>>
Wonderwoods in Utrecht is beste mixed use van Europa

Wonderwoods in Utrecht is beste mixed use van Europa

 15 december 2021 om 11:10  4 minuten

>>
In Flevoland werken álle overheden nu aan groene leefomgeving

In Flevoland werken álle overheden nu aan groene leefomgeving

 13 december 2021 om 11:26  2 minuten

In de provincie Flevoland zijn sinds 10 december alle gemeenten, het waterschap en de provincie zelf aangesloten bij Stichting Steenbreek. Flevoland is daarmee de eerste provincie in Nederland waar dit het geval is. Met het ondertekenen van een overeenkomst door de gemeente Urk zijn nu alle zes gemeenten in Flevoland een samenwerking aangegaan.

>>
Rijksvastgoedbedrijf blokkeert datacenter Facebook

Rijksvastgoedbedrijf blokkeert datacenter Facebook

 09 december 2021 om 15:06  3 minuten

>>
76 procent kantoorpanden heeft nog geen energielabel, tijd dringt

76 procent kantoorpanden heeft nog geen energielabel, tijd dringt

 08 december 2021 om 13:06  2 minuten

76 procent van de bestaande kantoor- en overheidsgebouwen heeft nog steeds geen energielabel, blijkt uit nieuwe cijfers van Taskforce Label A. En dat terwijl de meeste kantoren op 1 januari 2023 minimaal label C moeten hebben. 20.000 van de 65.000 betreffende kantoren voldoen naar verwachting nog niet aan het label.

>>
Zo bouw je Nederland verantwoord vol

Zo bouw je Nederland verantwoord vol

 07 december 2021 om 16:08  4 minuten

Alle overheden moeten bij de woningbouwopgave meer rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering, schrijft deltacommissaris Peter Glas in een briefadvies aan de ministeries IenW en BZK. Waak voor te veel bouwen in de laaggelegen Randstad, aldus de deltacommissaris.

>>
RIVM zoekt samenwerking met Digital Twins om impact vergroening te visualiseren

RIVM zoekt samenwerking met Digital Twins om impact vergroening te visualiseren

 06 december 2021 om 14:27  2 minuten

Met het slim koppelen van modellen kunnen het RIVM en het Tygron Design Geodesign Platform de optimale klimaatbestendige inrichting van een wijk in Amersfoort uitrekenen. De baten van vergroening kunnen worden doorgerekend en gevisualiseerd in een digitale replica van de fysieke leefomgeving.

>>
Circulair bouwen in Zeeland: ‘Ambtenaar als meewerkend voorman belangrijk bij circulaire toekomst’

Circulair bouwen in Zeeland: ‘Ambtenaar als meewerkend voorman belangrijk bij circulaire toekomst’

 02 december 2021 om 16:36  5 minuten

Een kopgroep van innovatieve bedrijven boekt opvallende voortgang met circulair bouwen in Zeeland. Sleutel tot dit succes: zij worden gesteund door ondernemende ambtenaren die als een ‘meewerkend voorman’ volop meedoen in regionale netwerken.

>>
Opinie: Wat is nog het recht op koude voeten met de gelekte EU-plannen?

Opinie: Wat is nog het recht op koude voeten met de gelekte EU-plannen?

 02 december 2021 om 14:11  3 minuten

Europa heeft met Fit for 55 ambitieuze duurzame plannen. Naast een CO2-rekening per huishouden wordt ook nagedacht over de kwaliteit van woningen. Is deze wel hoog genoeg en moet er geen minimale isolatienorm komen? Energie-expert Sven Ringelberg duidt de EU-plannen.

>>
Klimaatbestendige inrichting zet Oss en Alkmaar groen op de kaart

Klimaatbestendige inrichting zet Oss en Alkmaar groen op de kaart

 01 december 2021 om 13:15  5 minuten

Steeds meer gemeenten voelen de urgentie om een gezonde leefomgeving te creëren. Zo zetten de gemeenten Oss en Alkmaar in op het realiseren van geveltuinen en klimaatadaptieve maatregelen voor de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door het verwijderen van stenen en aanbrengen van beplanting.

>>
Rijk pompt 200 miljoen in sluiting kolencentrale Onyx Power

Rijk pompt 200 miljoen in sluiting kolencentrale Onyx Power

 01 december 2021 om 11:53  1 minuut

Het demissionair kabinet verleent 212,5 miljoen euro om de Rotterdamse kolencentrale Onyx Power volledig te sluiten. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, moet de centrale binnen twee maanden stoppen met het gebruik van kolen en na drie jaar moet de centrale zijn ontmanteld.

>>
Ook Noord-Holland wil Europees geld voor waterstoftransitie

Ook Noord-Holland wil Europees geld voor waterstoftransitie

 30 november 2021 om 13:16  3 minuten

De provincie wil Europese steun voor haar waterstofplannen. Naar eigen zeggen kan zij een ‘flinke bijdrage’ leveren aan het vergroenen van de economie en het halen van de duurzame Europese doelstellingen. Noord-Nederland ontving eerder dergelijke steun.

>>
Acht projecten die duurzame Nederlandse innovatie in de mobiliteitsector moeten aanjagen

Acht projecten die duurzame Nederlandse innovatie in de mobiliteitsector moeten aanjagen

 30 november 2021 om 13:04  3 minuten

Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen eenmalig 150 miljoen euro subsidie van het Rijk om te werken aan innovaties die leiden tot schoner en slimmer vervoer. De innovaties richten zich op alle takken van de mobiliteitssector en zijn volgens het Rijk hard nodig om een slag te slaan in de Nederlandse klimaatdoelen.

>>