Leiden start in 2022 met circulair sloopbeleid

Leiden start in 2022 met circulair sloopbeleid

 29 december 2021 om 15:25  2 minuten

Als eerste Nederlandse gemeente voert Leiden een circulair sloopbeleid in, dat met ingang van volgend jaar geldt voor alle projecten waar de Gemeente opdrachtgever bij betrokken is. De gemeente streeft hiermee zoveel mogelijk materialen hoogwaardig te hergebruiken, bouwafval te verminderen en CO2-uitstoot terug te dringen.

>>
In Rotterdam wél, maar in Delfzijl nog géén biokerosinefabriek

In Rotterdam wél, maar in Delfzijl nog géén biokerosinefabriek

 28 december 2021 om 12:01  1 minuut

Voor een tweede keer stelt SKyNRG, een consortium van KLM, SHV Energy, Schiphol en Shell, de bouw van een biokerosinefabriek uit wiens productie in het oorspronkelijke plan gepland stond om in 2022 op te starten. Het consortium noemt de coronamaatregelen en ontwikkelingen rondom het stikstofdossier als hoofdoorzaken voor het uitstel.

>>
PBL: Uitvoeren coalitieplannen wordt lastig, nieuwe minister geen garantie

PBL: Uitvoeren coalitieplannen wordt lastig, nieuwe minister geen garantie

 23 december 2021 om 10:21  4 minuten

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet het coalitieakkoord ‘historisch hoge ambities’ neer voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in Nederland. Maar de plannen voor onder andere meer centrale regie, wonen, klimaat en stikstof ook echt waarmaken is een ander verhaal.

>>
Eerste Kamer vertraagt datacenter Zeewolde

Eerste Kamer vertraagt datacenter Zeewolde

 22 december 2021 om 12:56  1 minuut

Het Rijksvastgoedbedrijf mag haar grond voorlopig niet verkopen voor de verkoop van het hyperscale datacenter in Zeewolde. Eerst is een kabinetsvisie op datacenters nodig. Dat besloot de Eerste Kamer gisteren. De impact van de uitspraak is nog onzeker.

>>
Zeeuws college verdeeld over nieuwe kerncentrale

Zeeuws college verdeeld over nieuwe kerncentrale

 20 december 2021 om 21:10  6 minuten

Coalitiepartij PvdA in het Zeeuwse provinciebestuur wil niets weten van de bouw van een nieuwe kerncentrale. De sociaaldemocraten zijn ook tegen het langer openhouden van de bestaande centrale in Borssele. Afgelopen donderdag verklaarde CDA-gedeputeerde De Bat dat het provinciebestuur open staat voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

>>
Coalitieakkoord onvoldoende antwoord op energiearmoede

Coalitieakkoord onvoldoende antwoord op energiearmoede

 20 december 2021 om 17:09  4 minuten

In het coalitieakkoord is de verduurzamingsaanpak voor de energietransitie ambitieuzer en dwangmatiger dan voorheen. Dat is wenselijk, maar tegelijkertijd moet het komende kabinet in de uitvoering van het akkoord ook voldoende aandacht besteden aan de effecten van energiearmoede op minima, vinden experts.

>>
Laat Zeeuws Deltaplan Zoet Water een gouden kans schieten?

Laat Zeeuws Deltaplan Zoet Water een gouden kans schieten?

 17 december 2021 om 11:09  4 minuten

>>
Eerst stikstofkraan dicht, dan zonering en natuurherstel

Eerst stikstofkraan dicht, dan zonering en natuurherstel

 17 december 2021 om 11:01  6 minuten

Met een duurzame en innovatieve kringlooplandbouw kunnen Natura 2000 gebieden zich herstellen. Aan de flanken van twee Gelders Natura 2000-gebiedsdelen en ook in het Noord-Hollandse Oostelijke Vechtplassen bewijst een eendrachtige aanpak van de stikstofproblematiek zijn waarde.

>>
Commentaar: Rijk zal Flevoland flink moeten compenseren als het de komst van Meta naar Zeewolde nu nog blokkeert

Commentaar: Rijk zal Flevoland flink moeten compenseren als het de komst van Meta naar Zeewolde nu nog blokkeert

 17 december 2021 om 09:29  3 minuten

>>
Groningen kiest waterstof boven kerncentrales

Groningen kiest waterstof boven kerncentrales

 16 december 2021 om 16:11  2 minuten

Als het gaat om de coalitieplannen voor twee extra kerncentrales in Nederland, ziet de provincie Groningen zich niet als serieuze kandidaat. Zij richt zich liever op groene waterstof, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. ‘Locaties als de Maasvlakte, Borssele en Limburg staan wellicht harder te popelen voor een nieuwe kerncentrale.’

>>
Zeeuws provinciebestuur staat open voor nieuwe kerncentrale

Zeeuws provinciebestuur staat open voor nieuwe kerncentrale

 16 december 2021 om 15:42  4 minuten

>>
Zo heet is jouw stad

Zo heet is jouw stad

 16 december 2021 om 13:33  2 minuten

In de Klimaateffectatlas (KEA) is nu te zien op welke afstand van jouw woning een koele openbare plek te vinden is. Deze ‘Afstand tot koeltekaart’ brengt de situatie voor heel Nederland in beeld, en ontstond door het onderzoeksrapport ‘De hittebestendige stad’ van de Hogeschool van Amsterdam. In vrijwel elke stad moet je soms nog te ver lopen totdat je in een parkje kan afkoelen.

>>
Regeerakkoord: Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

Regeerakkoord: Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

 15 december 2021 om 17:09  3 minuten

‘De watersnood in Limburg heeft ons deze zomer opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt’, schrijven VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Daarom moet meer worden geïnvesteerd in klimaatadaptatie en water moet bovenaan de agenda staan bij ruimtelijke ordening.

>>
Wonderwoods in Utrecht is beste mixed use van Europa

Wonderwoods in Utrecht is beste mixed use van Europa

 15 december 2021 om 11:10  4 minuten

>>
In Flevoland werken álle overheden nu aan groene leefomgeving

In Flevoland werken álle overheden nu aan groene leefomgeving

 13 december 2021 om 11:26  2 minuten

In de provincie Flevoland zijn sinds 10 december alle gemeenten, het waterschap en de provincie zelf aangesloten bij Stichting Steenbreek. Flevoland is daarmee de eerste provincie in Nederland waar dit het geval is. Met het ondertekenen van een overeenkomst door de gemeente Urk zijn nu alle zes gemeenten in Flevoland een samenwerking aangegaan.

>>
Rijksvastgoedbedrijf blokkeert datacenter Facebook

Rijksvastgoedbedrijf blokkeert datacenter Facebook

 09 december 2021 om 15:06  3 minuten

>>