Een derde nieuwbouwbuurten is ‘versteend’

Een derde nieuwbouwbuurten is ‘versteend’

 21 februari 2022 om 13:55  3 minuten

Iets meer dan de helft van de Nederlandse buurten is ‘versteend’, volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur en Milieu. De richtlijn van 75 vierkante meter per woning wordt vaak niet gehaald. Ook een derde van nieuwbouwbuurten halen dit criterium niet. Volgens Natuur en Milieu moeten er daarom strakke groennormen komen in de Omgevingswet.

>>
Afbreken vernieuwde spoorbrug Maastricht: jammer, maar nodig voor scheepvaart

Afbreken vernieuwde spoorbrug Maastricht: jammer, maar nodig voor scheepvaart

 21 februari 2022 om 12:51  2 minuten

Een iconische en net opgeknapte stalen spoorbrug in Maastricht moet toch wijken voor de scheepvaart. Van het fiasco is veel geleerd, schrijft minister Hamers van IenW.

>>
Nieuw hittelabel voor woningen kan doden voorkomen

Nieuw hittelabel voor woningen kan doden voorkomen

 17 februari 2022 om 17:00  2 minuten

Corporaties, zorginstellingen en gemeenten moeten zo snel mogelijk het nieuwe hittelabel invoeren. Dat kan levens schelen tijdens een hittgolf.

>>
Provincie Zuid-Holland maakt 250.000 euro vrij om bedrijventerreinen te vergroenen

Provincie Zuid-Holland maakt 250.000 euro vrij om bedrijventerreinen te vergroenen

 17 februari 2022 om 12:00  1 minuut

De provincie Zuid-Holland heeft 250.000 euro vrijgemaakt om bedrijventerreinen te vergroenen. Elk bedrijf in de provincie kan tot 5.000 euro aanvragen. Lift- en roltrappenbedrijf KONE ontving als eerste subsidie.

>>
Impact waterstofprojecten al in 2030 zichtbaar

Impact waterstofprojecten al in 2030 zichtbaar

 16 februari 2022 om 11:26  6 minuten

Waterstof moet een aantal cruciale functies vervullen in het energie- en grondstoffensysteem, staat in het Klimaatakkoord dat Nederland in 2019 tekende. Sindsdien liggen er veel plannen klaar voor waterstof, soms al in voorbereidende fase. Zij voldoen aan de doelstellingen in het akkoord voor 2030, met grotere impact in 2050.

>>
Deze zeven barrières staan nature-based solutions in de weg

Deze zeven barrières staan nature-based solutions in de weg

 15 februari 2022 om 14:42  2 minuten

De Universiteit Utrecht en een aantal andere universiteiten hebben zeven barrières geïdentificeerd die nature-based solutions in de stad tegenhouden. De resultaten staan vermeld in het onderzoek ‘What’s behind the barriers?’ van de Utrechtse wetenschappers Hade Dorst, Helen Toxopeus en Hens Runhaar.

>>
Utrecht start met transformatie Cartesius van spoorzone naar groene woonwijk

Utrecht start met transformatie Cartesius van spoorzone naar groene woonwijk

 15 februari 2022 om 11:41  2 minuten

Ontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP kunnen aan de slag in het Utrechtse Cartesius. Het bestemmingsplan is vanaf deze week onherroepelijk. Op het terrein, bij station Zuilen en tussen spoorlijnen en de drukke Cartesiusweg, verrijst een groene woonwijk met onder meer ruim 2800 woningen.

>>
‘Bossenstrategie schaadt de Nederlandse natuur’

‘Bossenstrategie schaadt de Nederlandse natuur’

 14 februari 2022 om 12:33  2 minuten

In Nederland worden op grote schaal de verkeerde bomen geplant, die gebiedsvreemd zijn en de biodiversiteit schaden. Ecologen roepen op om de Nederlandse bossenstrategie te herzien. ‘In de nieuwe bossenstrategie is de aandacht voor de kwaliteit van bossen een blinde vlek’, aldus de ecologen tegen Nu.nl.

>>
Opnieuw miljoenentekort voor Floriade

Opnieuw miljoenentekort voor Floriade

 09 februari 2022 om 12:16  2 minuten

Onvoorziene tegenvallers dwingen de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade om 7,3 miljoen euro uit de reservepot te halen. Hierdoor is ruim 7 miljoen extra nodig om nieuwe risico’s aan te kunnen, waarvoor de Gemeente Almere het Rijk en Provincie Flevoland aankijkt. In de gemeenteraad lijkt de meerderheid in ieder geval tegen meer investeringen.

>>
PBL: Natuurinclusieve inrichting Nederland belangrijk voor duurzame doelen

PBL: Natuurinclusieve inrichting Nederland belangrijk voor duurzame doelen

 09 februari 2022 om 12:00  2 minuten

Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatmitigatie en -adaptatie, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een gezonde leefomgeving, stellen het PBL en de WUR in een rapport.

>>
Overijssel alleen in opschorten externe saldering stikstof

Overijssel alleen in opschorten externe saldering stikstof

 08 februari 2022 om 17:30  2 minuten

Overijssel is tot nu toe de enige provincie die pas op de plaats maakt bij vergunningen voor het overnemen van stikstofruimte. De provincie maakte gisteren bekend dat de juridische onderbouwing bij de zogeheten externe saldering beter moet. Andere provincies geven aan dat uitgebreidere onderbouwing niet nodig is.

>>
Hoogstedelijke ontwikkeling Mowgli verbindt wonen en ‘de veerkracht van de natuur’

Hoogstedelijke ontwikkeling Mowgli verbindt wonen en ‘de veerkracht van de natuur’

 08 februari 2022 om 14:30  2 minuten

De gemeente Amsterdam heeft ontwikkelconcept Mowgli van Wonam en Zadelhoff uitgeroepen tot winnaar van de tender voor Kavel 7 van het Amstelkwartier. Het moet een groene, duurzame en avontuurlijke omgeving worden ‘om je leven in op te bouwen’. Er komen 244 middenhuurwoningen en 35 koopwoningen.

>>
1 op 5 huishoudens geen geld voor verduurzaming woning

1 op 5 huishoudens geen geld voor verduurzaming woning

 08 februari 2022 om 12:14  2 minuten

Een of de vijf huishoudens loopt tegen financiële knelpunten aan bij de verduurzaming van de eigen woning, meldt De Nederlansche Bank. De overheid moet huishoudens beter voorlichten en gericht prikkelen om te verduurzamen, stelt DNB.

>>
Stikstofruimte extern inkopen is tijdelijk onmogelijk in Overijssel

Stikstofruimte extern inkopen is tijdelijk onmogelijk in Overijssel

 07 februari 2022 om 16:08  2 minuten

De provincie Overijssel schort tijdelijk de mogelijkheid voor extern salderen op. Een recente uitspraak van de Raad van State noodzaakt tot aanvullende onderbouwing van het extern salderen door de provincie. Zolang die onderbouwing er niet ligt, is extern salderen niet mogelijk.

>>
Nieuw weermodel is boost voor de energietransitie

Nieuw weermodel is boost voor de energietransitie

 07 februari 2022 om 16:01  2 minuten

Inzichten van een nieuw weermodel kunnen verschillende partijen in de hernieuwbare energiesector ondersteunen in de energietransitie. Beter inzicht in het weer helpt bij het voorspellen van pieken en dalen in zonne- en windenergie. Het Delftse bedrijf Whiffle zegt de benodigde software in huis te hebben en spelers in de hernieuwbare energiesector gebruiken het al.

>>
Gemeenten willen ontkoppeling prijs gas en warmte

Gemeenten willen ontkoppeling prijs gas en warmte

 04 februari 2022 om 11:33  1 minuut

De 44 grootste gemeenten verzoeken minister Rob Jetten van Klimaat en Energie om de tarieven van stadswarmte los te koppelen van de gasprijs. Nu dit nog het geval is, betalen huishoudens op stadswarmte maandelijks tientallen euro’s extra door de hoge gasprijzen. Dit vereist een aanpassing van de Warmtewet.

>>
Noord-Holland geeft gemeenten 2 miljoen voor aardgasvrij maken woningen

Noord-Holland geeft gemeenten 2 miljoen voor aardgasvrij maken woningen

 04 februari 2022 om 11:22  1 minuut

De provincie Noord-Holland stelt 2 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten om hen te helpen bij de overgang naar duurzame warmtebronnen. Het geld is bedoeld voor het maken van de juiste keuzes in de Transitievisie Warmte.

>>
Klimaatadaptatie geen prioriteit voor burgers

Klimaatadaptatie geen prioriteit voor burgers

 03 februari 2022 om 11:17  1 minuut

Nederlandser staan positief tegenover vergroening, maar zien geen noodzaak om zelf in actie te komen, blijkt uit onderzoek. Voor gemeenten en waterschappen ligt er een opgave om de burger meer te betrekken, die nog vaak naar de overheid kijkt voor regie. Duidelijke kaders en een sociale norm kunnen helpen.

>>
PBL: Overheid te losjes met circulariteit

PBL: Overheid te losjes met circulariteit

 02 februari 2022 om 10:40  2 minuten

Het PBL is duidelijk: als de overheid niet strenger gaat sturen op circulaire eisen, zijn de doelstellingen van 2050 waarschijnlijk niet haalbaar. Vergeleken met een jaar terug is er namelijk weinig veranderd. Het planbureau adviseert te werken aan sociaaleconomische veranderingen, en bepleit onder meer het invoeren van specifieke milieubelastingen en reparatienormen.

>>
Petitie voor natuurinclusief bouwen bereikt De Jonge

Petitie voor natuurinclusief bouwen bereikt De Jonge

 31 januari 2022 om 14:30  1 minuut

Maak natuurinclusief bouwen verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Dat is de oproep van bijna zeventig marktpartijen, non-profits en onderwijsinstellingen aan het nieuwe kabinet. VRO-minister Hugo de Jonge gaat onderzoeken wat de opties zijn.

>>
Top vijf verkiezingsthema’s in de fysieke leefruimte

Top vijf verkiezingsthema’s in de fysieke leefruimte

 28 januari 2022 om 12:15  10 minuten

>>