Groningse haven en ontwikkelmaatschappij zien wel brood in hyperscale datacenters

Groningse haven en ontwikkelmaatschappij zien wel brood in hyperscale datacenters

 17 januari 2022 om 13:10  2 minuten

>>
TU Delft test energiesysteem van de toekomst, inclusief klimaatpsycholoog

TU Delft test energiesysteem van de toekomst, inclusief klimaatpsycholoog

 13 januari 2022 om 12:35  4 minuten

Een wijkgericht, CO2-neutraal energiesysteem kan volgens de universiteit via intelligente algoritmes alle energiebehoeften aansturen. Over drie jaar moet het fieldlab op de TU voorzien zijn van lokaal opgewekte en duurzame energie, waarna opschaling in andere wijken mogelijk is.

>>
Nog vijf expertadviezen aan Hugo de Jonge, nu voor betere ruimtelijke ordening

Nog vijf expertadviezen aan Hugo de Jonge, nu voor betere ruimtelijke ordening

 11 januari 2022 om 17:24  7 minuten

Gisteren werd Hugo de Jonge beëdigd als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wat moet hij doen voor een toekomstbestendige en integrale ruimtelijke inrichting van Nederland? Zef Hemel, Gregor Heemskerk, Cees-Jan Pen, Jos Gadet en Shahid Talib geven ongevraagd advies.

>>
EU herziet energierichtlijn: alle nieuwe gebouwen vanaf 2030 emissievrij

EU herziet energierichtlijn: alle nieuwe gebouwen vanaf 2030 emissievrij

 10 januari 2022 om 16:25  3 minuten

In het eerste kwartaal van 2022 stemmen het Europese Parlement en haar lidstaten over een herziening van Europese bouwwetgeving, met de introductie van een nieuwe richtlijn voor energieprestaties (EPBD). De Europese Commissie stelt scherpere doelstellingen voor 2030 en herziet ook de renovatieverplichtingen waar de Europese bouw aan moet voldoen.

>>
Netbeheerders zijn het eens: ‘Nieuw kabinet is leuk, maar tijd is gekomen om regierol te nemen’

Netbeheerders zijn het eens: ‘Nieuw kabinet is leuk, maar tijd is gekomen om regierol te nemen’

 07 januari 2022 om 11:25  2 minuten

De komende jaren gaan we met zijn allen nog veel meer elektriciteit gebruiken, terwijl het elektriciteitsnet al even overbelast is. Een nieuw kabinet kan daar hulp bieden of een obstakel vormen. Netbeheerders zijn hoopvol over Rutte IV, maar rekenen nu wel op actie: ‘Het wordt tijd om een regierol te nemen.’

>>
Toch meer gas uit Groningen: 'Onbegrijpelijk'

Toch meer gas uit Groningen: 'Onbegrijpelijk'

 07 januari 2022 om 10:48  2 minuten

>>
Scholier kan beter leren als er een groen schoolplein is

Scholier kan beter leren als er een groen schoolplein is

 31 december 2021 om 11:07  3 minuten

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groen schoolplein voordelen biedt ten opzichte van een betegelde plek. Dat was de reden voor het Gomarus College in Drachten om bij het nieuwe schoolgebouw ook het plein groen in te richten. Kenmerkend voor een groen schoolplein is dat het natuurlijke elementen bevat, zoals bomen, struiken, bloemen, water en grasvelden.

>>
Leiden start in 2022 met circulair sloopbeleid

Leiden start in 2022 met circulair sloopbeleid

 29 december 2021 om 15:25  2 minuten

Als eerste Nederlandse gemeente voert Leiden een circulair sloopbeleid in, dat met ingang van volgend jaar geldt voor alle projecten waar de Gemeente opdrachtgever bij betrokken is. De gemeente streeft hiermee zoveel mogelijk materialen hoogwaardig te hergebruiken, bouwafval te verminderen en CO2-uitstoot terug te dringen.

>>
In Rotterdam wél, maar in Delfzijl nog géén biokerosinefabriek

In Rotterdam wél, maar in Delfzijl nog géén biokerosinefabriek

 28 december 2021 om 12:01  1 minuut

Voor een tweede keer stelt SKyNRG, een consortium van KLM, SHV Energy, Schiphol en Shell, de bouw van een biokerosinefabriek uit wiens productie in het oorspronkelijke plan gepland stond om in 2022 op te starten. Het consortium noemt de coronamaatregelen en ontwikkelingen rondom het stikstofdossier als hoofdoorzaken voor het uitstel.

>>
PBL: Uitvoeren coalitieplannen wordt lastig, nieuwe minister geen garantie

PBL: Uitvoeren coalitieplannen wordt lastig, nieuwe minister geen garantie

 23 december 2021 om 10:21  4 minuten

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet het coalitieakkoord ‘historisch hoge ambities’ neer voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in Nederland. Maar de plannen voor onder andere meer centrale regie, wonen, klimaat en stikstof ook echt waarmaken is een ander verhaal.

>>
Eerste Kamer vertraagt datacenter Zeewolde

Eerste Kamer vertraagt datacenter Zeewolde

 22 december 2021 om 12:56  1 minuut

Het Rijksvastgoedbedrijf mag haar grond voorlopig niet verkopen voor de verkoop van het hyperscale datacenter in Zeewolde. Eerst is een kabinetsvisie op datacenters nodig. Dat besloot de Eerste Kamer gisteren. De impact van de uitspraak is nog onzeker.

>>
Zeeuws college verdeeld over nieuwe kerncentrale

Zeeuws college verdeeld over nieuwe kerncentrale

 20 december 2021 om 21:10  6 minuten

Coalitiepartij PvdA in het Zeeuwse provinciebestuur wil niets weten van de bouw van een nieuwe kerncentrale. De sociaaldemocraten zijn ook tegen het langer openhouden van de bestaande centrale in Borssele. Afgelopen donderdag verklaarde CDA-gedeputeerde De Bat dat het provinciebestuur open staat voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

>>
Coalitieakkoord onvoldoende antwoord op energiearmoede

Coalitieakkoord onvoldoende antwoord op energiearmoede

 20 december 2021 om 17:09  4 minuten

In het coalitieakkoord is de verduurzamingsaanpak voor de energietransitie ambitieuzer en dwangmatiger dan voorheen. Dat is wenselijk, maar tegelijkertijd moet het komende kabinet in de uitvoering van het akkoord ook voldoende aandacht besteden aan de effecten van energiearmoede op minima, vinden experts.

>>
Laat Zeeuws Deltaplan Zoet Water een gouden kans schieten?

Laat Zeeuws Deltaplan Zoet Water een gouden kans schieten?

 17 december 2021 om 11:09  4 minuten

>>
Eerst stikstofkraan dicht, dan zonering en natuurherstel

Eerst stikstofkraan dicht, dan zonering en natuurherstel

 17 december 2021 om 11:01  6 minuten

Met een duurzame en innovatieve kringlooplandbouw kunnen Natura 2000 gebieden zich herstellen. Aan de flanken van twee Gelders Natura 2000-gebiedsdelen en ook in het Noord-Hollandse Oostelijke Vechtplassen bewijst een eendrachtige aanpak van de stikstofproblematiek zijn waarde.

>>
Commentaar: Rijk zal Flevoland flink moeten compenseren als het de komst van Meta naar Zeewolde nu nog blokkeert

Commentaar: Rijk zal Flevoland flink moeten compenseren als het de komst van Meta naar Zeewolde nu nog blokkeert

 17 december 2021 om 09:29  3 minuten

>>
Groningen kiest waterstof boven kerncentrales

Groningen kiest waterstof boven kerncentrales

 16 december 2021 om 16:11  2 minuten

Als het gaat om de coalitieplannen voor twee extra kerncentrales in Nederland, ziet de provincie Groningen zich niet als serieuze kandidaat. Zij richt zich liever op groene waterstof, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. ‘Locaties als de Maasvlakte, Borssele en Limburg staan wellicht harder te popelen voor een nieuwe kerncentrale.’

>>
Zeeuws provinciebestuur staat open voor nieuwe kerncentrale

Zeeuws provinciebestuur staat open voor nieuwe kerncentrale

 16 december 2021 om 15:42  4 minuten

>>