Waarom circulaire economie?

De wereld is druk bezig met het verduurzamen. Zo wordt er in de energietransitie stevig ingezet op duurzame brandstoffen om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Ook in het gebruik van goederen en grondstoffen kan verduurzaamd worden. De lineaire economie waar we nu in zitten maakt verspilling gemakkelijk.

De wereldbevolking neemt toe en de toenemende welvaart in grote delen van de wereld zorgt voor meer vraag naar producten en grondstoffen. Dit alles terwijl grondstoffen die we dagelijks gebruiken steeds schaarser worden. De toenemende schaarste zorgt dat producten duurder worden om te produceren. Dit levert in de toekomst economische druk op. Tot slot zorgt de groeiende vraag naar producten en winning van grondstoffen voor een hogere belasting op ons milieu. In de circulaire economie staat efficiëntie voorop. Consumenten kunnen een dienst huren en hoeven niet overal eigen apparatuur voor aan te schaffen. Producten waarvan onderdelen stukgaan, zijn gemakkelijker te repareren en hoeven niet direct vervangen te worden.

Door producten en productieprocessen circulair in te richten ontstaat een aantal voordelen:

- Nieuwe markten
Het hergebruiken van producten biedt een unieke kans om een nieuwe markt te creëren waarin gebruikte producten of grondstoffen verder aangeboden worden. Dergelijke platformen bestaan nu al in zekere mate, in de vorm van een online marktplaats, maar kunnen nog groter en efficiënter worden opgezet.

- Meer samenwerking
Duurzaam produceren brengt met zich mee dat aan alle vormen van het product gedacht moet worden, zowel tijdens de gebruiksfase, de hergebruikfase, de recyclefase en de grondstoffenhergebruikfase. Om als producent hier op in te spelen is onderlinge samenwerking nodig. Door samen te werken kunnen bedrijven in een beroepsgroep hun positieve impact op alle spelers, de maatschappij en het milieu laten toenemen.

- Minder grondstoffenverbruik
Schaarste zorgt voor stijging van de prijs, ook voor grondstoffen. Door efficiënter om te gaan met grondstoffen kunnen kosten bespaard blijven. Zowel in de aanschaf van de grondstof als in de transportkosten. Ook draagt het hergebruiken van producten in de circulaire economie bij aan een verminderd grondstofgebruik.

- Minder uitstoot
Ook is een verlaagde CO2-uitstoot gunstig als gekeken wordt naar een CO2-heffing die in de toekomst mogelijk voor het bedrijfsleven wordt doorgevoerd.