Alles over Innovatie

5G is volgens het ‘Actieplan Digitale Connectiviteit’ van het ministerie van EZK, noodzakelijk voor een digitaliserende economie en maatschappij. Toepassingen variëren van autonoom rijden en smart cities tot zorg op afstand. Vanaf 2020 moeten de eerste 5G-netwerken al worden uitgerold. Pilots in stad en platteland zijn volgens het actieplan nodig voor het leefbaar en vitaal houden van heel Nederland, Stadszaken selecteert vijf vooruitstrevende 5G initiatieven. >>