Datum: dinsdag 26 november 2019

Tijd: van 10.00 uur tot 15.30 uur

Locatie: Amsterdam

Categorie/thema: KLIMAAT

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

Kennisbijeenkomst over de vergroening en ‘rainproof’ maken van Amsterdamse Zuidas 

Een stadswijk ontwikkelen betekent in veel gevallen dat groen moet wijken. Zeker wanneer in een verdichte omgeving wordt gebouwd als in de Amsterdamse Zuidas. Ondanks dit gegeven, investeert Amsterdam hier fors in vergroening, waarbij de combinatie met het vasthouden van water essentieel is. De groene zoom in de Zuidas is daar een fraai voorbeeld van.

Een belangrijke ambitie van Amsterdam is om de Zuidas “rainproof” te maken. Om dit doel te verwezenlijken wordt er bewust geïnvesteerd in meer groen. De gemeente slaat hiermee meerdere vliegen in een klap. Zo  creëren ze hoogwaardig groen in een zeer hoogstedelijk gebied:

  • ze vergroten de belevingswaarde;
  • ze bieden een leefomgeving aan planten en dieren waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd;
  • ze dragen bij aan de waterbestendigheid van Zuidas.

Bent u benieuwd naar het verhaal achter deze aanpak? Kom dan op 26 november naar de Zuidas waar Tom Muller, hoofdontwerper openbare ruimte van gemeente Amsterdam een toelichting geeft op het ontwerp. Na de inleidingen van Henry Kuppen en Joost Verhagen gaan we aansluitend naar buiten waar Tom Muller ons rondleidt over de Zuidas en aan de hand van de diverse voorbeelden en praktijkervaringen nadere uitleg geeft.

Klik hier om u aan te melden.

Gevolgen van klimaatverandering op bomen

Henry Kuppen, directeur van onderzoek- en adviesbureau Terra Nostra, vertelt over de ontwikkelingen in het bomenassortiment en over de toepassing daarvan. Eerder dit jaar heeft Henry hier een verhaal over gehouden, maar uit de evaluatie bleek dat over dit onderwerp grote belangstelling bestaat. Het veranderde klimaat heeft onder meer tot gevolg dat we te maken hebben met invasieve exoten in onze flora en fauna. Denk daarbij aan de toename van bepaalde insecten en aantastingen. Hoe ga je met deze veranderingen om als ontwerper en beheerder?

Big green data

Meten is weten, dat geldt in het geval van klimaatadaptatie ook. Joost Verhagen, directeur van Cobra Groeninzicht, brengt relevante zaken als de mate van verharding, temperatuur, vochtstress of groenheid bijna live in beeld. Een praktische toepassing is bijvoorbeeld de detectie van versteende oppervlakten in combinatie met temperatuurverschillen en droogte. Ook licht hij toe wat je vervolgens met deze data in de praktijk kunt.

Meer hierover leest u in het artikel 'Een groene zoom voor de hoogstedelijke Zuidas in Amsterdam'.

Programma:

10:00 -10:15 inloop – ontvangst met koffie en thee bij het informatiecentrum Zuidas
10:15 – 10:30 introductie Zuidas 
10:30 – 11:00 toelichting op het groenplandoor Ton Muller, hoofdontwerper openbare ruimte gemeente Amsterdam
11:00 – 12:00  groene wandeling onder leiding van Ton Muller
12.30 uur lunch in zaalverhuur Buitenveldert
13.30 uur presentatie Henry kuppen, Terra Nostra
14.30 uur presentatie Joost Verhagen van Cobra Groeninzicht
15.30 uur afsluiting programma

Klik hier om u aan te melden.

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl