Datum: donderdag 7 februari 2019 donderdag 7 februari 2019

Tijd: 13.30 uur

Locatie: Elba\REC, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden


ROm & Stadszaken.nl werkseminar Regionale aanpak energietransitie

In december werd het ontwerp van  het Klimaatakkoord gepresenteerd. Gemeenten en provincie moeten aan de slag met de uitwerking. Daarvoor is een regionale visie en strategie onontbeerlijk, die zijn beslag moet krijgen in de Regionale Energiestrategie (RES). Maar hoe kom je tot regionale afspraken, wie zitten er aan tafel en waarover moet het gaan?

Tijdens het ROm/Stadszaken-werkseminar ‘Regionale aanpak energietransitie’ op donderdag 7 februari 2019 om 13.30 uur in Amersfoort geven we antwoord op die vragen.
U wordt door praktijkdeskundigen bijgepraat over de opgave die ons te wachten staat, hoe u energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren en u gaat zelf aan de slag!

 

PROGRAMMA

De energietransitie als regionale opgave
Bij de RES gaat het om de energievoorziening van de toekomst, maar tegelijk over fundamentele economische en ruimtelijke keuzes. Bovendien sluit de RES aan bij de principes van de Omgevingswet: van onderop, met een grote rol voor participatie. ‘Het is daarom nodig dat het Rijk zich er even niet mee bemoeit en de RES ook daadwerkelijk aan de regio’s laat.’
Maar ook draagvlak en betaalbaarheid zijn van het grootste belang. ‘We kunnen in Nederland geen energie-armoede laten ontstaan.’
Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland (onder meer voor klimaat, energie, duurzaamheid en energietransitie) en bestuurslid IPO met de portefeuille energie.

Energietransitie en economie gaan hand in hand
Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om concrete stappen te zetten in de energietransitie en tegelijkertijd ook economische kansen te verzilveren. Zaken als grondeigendom, (grote) bedrijven, energieverbruik en -productie, draagvlak en positionering van terreinen komen hier bij elkaar. Buck Consultants (BCI) zal aan de hand van een typologie van terreinen, en concrete voorbeelden daarvan, laten zien wat dit in de praktijk betekent, welke specifieke kansen zich voordoen en hoe je hier als gemeenten en provincies op in kan spelen.

Energietransitie in de omgevingsvisie
Hoe bepalen we in aanloop naar de RES onze eigen positie en strategie? Hoe nemen we onze raad en de burgers mee in de afwegingen die daarbij horen? En hoe verbinden we de energie-opgave met onze andere ruimtelijke opgaven? In Noord-Beveland grijpen de energietransitie en het proces naar de  omgevingsvisie in elkaar. De verantwoordelijk projectleider Tom Vermin laat zien hoe ze dat doen.

Van visie naar programma – Werken met het Dashboard Energietransitie
Presentatie van en oefenen met het Energietransitie Dashboard (ETD) dat Antea Group samen met Nedgraphics en Imagem heeft ontwikkeld. U krijgt inzicht in de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in uw gemeente, daarbij rekening houdend met de regio waarin uw gemeente zich bevindt. Met het ETD kunnen we op eenvoudige wijze de impact van mogelijke maatregelen verkennen op het gebied van ruimtebeslag, energie-impact en CO2-reductie. Met het dashboard wordt energietransitie van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar gemaakt. Tijdens het werkseminar zit u aan de knoppen!Datum: donderdag 7 februari 2019
Waar: Redactie ROm, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort)
Voor wie: beleidsmedewerkers en professionals in de ruimtelijke ordening en op milieugebied, bestuurders, onderne

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl