Masterclass Stadsnatuur mogelijk maken

Datum: donderdag 30 januari 2020 donderdag 30 januari 2020

Tijd: 10.30 - 16.00

Locatie: ELBA\REC (Paulus Borstraat 41 in Amersfoort)

Hoofdspreker: Piet Vollaard en Jacques Vink over ‘Stadsnatuur maken’, Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Masterclasses

Natuurinclusief ontwerpen is in ons land nog een pionierspraktijk en dat terwijl het een zeer actueel onderwerp is. Middels het natuurinclusief ontwerpen vergroot je immers:

  • de leefbaarheid voor mens en dier,
  • de biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Bovendien levert een gezonde ecologische structuur ons ecosysteemdiensten. Waterreiniging en -buffering, schonere lucht voor een gezonde woonomgeving met recreatieve en educatieve mogelijkheden. Een openbare ruimte en gebouwen met een beter microklimaat.

Gezien de actualiteit van dit onderwerp verscheen twee jaar geleden het boek ‘Stadsnatuur maken’. Tijdens deze masterclass op donderdag 30 januari 2020 geven de auteurs van het boek ‘Stadsnatuur Maken’ uitleg over natuurinclusief ontwerpen en hoe u dit in de praktijk kunt bewerkstelligen. Aan de hand van praktijkcasussen in Amersfoort, die we samen met een ecoloog bezoeken, krijgt u de opdracht om het gebied wat nog volop in ontwikkeling is, volgens de uitgangspunten van ‘Stadsnatuur maken’ te vergroenen. De verschillende invalshoeken, zoals de ecologie, biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud staan hierbij centraal.

DOOR: Piet Vollaard (publicist/architect) en Jacques Vink (architect), twee van de drie auteurs van het boek ‘Stadsnatuur maken’, verzorgen deze interactieve masterclass.

DOOR: Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland geeft in de middag uitleg over toolbox natuurinclusief bouwen.  Dit in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Klik hier voor meer informatie
 
VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS BESTEMD? Voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vergroenen van de openbare ruimte en kennis wil bijspijkeren over de laatste ontwikkelingen. U hoeft geen ontwerper te zijn om aan deze masterclass deel te nemen.

 

Klik hier om u aan te melden

Programma:

10.00 uur: Inloop
10.30 uur: Inleiding door Jacques Vink en Piet Vollaard over ‘Stadsnatuur maken
11.30 uur: Intro voor de opdracht (zie middag)
12.00 uur: Lunchpauze
12.45 uur: Onder leiding van David de Vos van bureau Waardenburg vindt er een rondleiding plaats in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort.
13.45 uur: Wat kunt u doen voor stadsvogels in het bijzonder? door Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland.
14.15 uur: Opdracht: Wat kunt u doen in uw beroepspraktijk? Voorbereiden van korte pitches door cursisten. Het verzamelen van gespreksonderwerpen.
15.00 uur: Pitches van deelnemers vanuit de eigenberoepspraktijk inclusief terugkoppeling
16.00 uur: Borrel

Vragen die centraal staan:

  • Hoe vergroot je de biodiversiteit in de stad? 
  • Welke ecosysteemdiensten (en waarden) kunnen met groen worden bewerkstelligd?
  • Hoe ontwerp je integraal waar ‘natuurinclusief ontwerp’ onderdeel van uitmaakt?
  • Hoe richt je de omgeving zo in zodat de leefbaarheid toeneemt?

Interesse? Wees er snel bij! Maximaal 25 deelnemers.

Kosten: € 350,- excl. btw (inclusief lunch) of € 380,- incl. het boek ‘Stadsnatuur maken’

Locatie: ELBA \ REC (Paulus Borstraat 41 in Amersfoort)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl, tel. 06 414 210 79.

Deze dag wordt georganiseerd door vakblad Groen, Stichting Steenbreek en vakblad Stedelijk Interieur.

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl