Energietransitie en het nimby-effect

Een van de grootste factoren die de versnelling van de energietransitie tegenhoudt is het Not In My Back Yard-effect (nimby). Dit effect houdt in dat er vanuit de maatschappij wel veel vraag is naar het gebruik van duurzame energieopwekkingsmethodes, maar dat niemand bereid is om daar iets voor op te geven. Dit effect treedt vooral op bij projecten in de ruimtelijke ordening bij personen, organisaties of zelfs gemeenten die niet direct profijt hebben bij de ingreep. De (vaak ruimtelijke) ingreep schaadt de belangen van deze groep. De Nederlandse term voor nimby is nivea: Niet In Voor- En Achtertuin. Deze term is echter minder bekend.

Behoud van ruimtelijke kwaliteit
Veel burgers zien nimby echter als iets goeds. Zij zien dit als verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leefomgeving. Bij deze burgers leeft de angst dat na verloop van tijd heel Nederland onleefbaar is geworden door alle ingrijpende aanpassingen in het (energie)landschap.

Het nimby-effect is onder andere te voorkomen door participatie mogelijk te maken. Door het bieden van vrijheid om zelf activiteiten te ondernemen, zoals met de Omgevingswet gedaan wordt, ontstaat er meer maatschappelijk draagvlak voor duurzame projecten en gebiedsontwikkeling.


Recente gerelateerde artikelen