Energietransitie en de economie

De kosten van de energietransitie zijn enorm. We moeten minder energie gebruiken, de energie die we gebruiken moet duurzaam opgewekt worden en daarvoor moet ook onze infrastructuur veranderen. Het PBL concludeerde in 2017 dat een emissiereductie van 95 procent is te halen met investeringen van 3,5 tot 5,5 miljard euro per jaar. In datzelfde jaar was slechts 6,6 procent van het energieverbruik van Nederland duurzaam. Met het sluiten van fossiele energiecentrales gaan 6000 tot 10.000 banen verloren. Tegelijkertijd komen er 39.000 tot 72.000 banen in de duurzaamheidssector bij, geeft het ECN aan. De nieuwe banen in de duurzaamheidssector kunnen echter niet een-op-een ingevuld worden door de verliezen van de andere sector. Omscholing is dus nodig voor deze groep.

CO2-heffing
Sinds 2005 betalen bedrijven via het Europees systeem voor emissiehandel (ETS) voor de uitstootrechten van broeikasgassen. Daarnaast betalen bedrijven (en burgers) energiebelasting. Ook wordt al enige tijd gedebatteerd over het invoeren van een aparte CO2-belasting voor het bedrijfsleven, boven op het bestaande handelssysteem. De Nederlandse bank (DNB) berekende in 2018 dat een belasting van 50 euro per ton CO2 miljarden zou opleveren voor de schatkist en geen grote gevolgen zou hebben voor de Nederlandse economie als geheel. Sommige bedrijven die door de bestaande productiemethoden gedwongen zijn om CO2 uit te stoten, zoals staalproducenten, zullen deze heffingen niet aankunnen en mogelijkerwijs failliet gaan. Een CO2-heffing lijkt er voorlopig dan ook niet te komen.


Recente gerelateerde artikelen