Energietransitie en energiebedrijven

Een van de verschijnselen van de energietransitie is dat mensen steeds meer energie zelf gaan opwekken. Dit betekent dat binnen het huidige energielandschap ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden. De netwerken zullen anders ingericht moeten worden en de traditionele functie van de energieleverancier die als enige energie produceert staat onder druk.
 

Van energieleverancier naar energiepartner

Energiebedrijven gaan in de toekomst een andere rol vervullen. De verandering die optreedt, is de verandering van puur energie leveren naar een rol als energiepartner. Een energiepartner houdt zich meer bezig met de levering van energiegerelateerde producten en services, maar ook met een stukje advies en begeleiding. Daarnaast gaan de vraag en het aanbod van energie niet gelijklopen. Op een zonnige dag produceren zonnepanelen veel energie die vooral ‘s avonds of ’s nachts gebruikt gaat worden. Ook hier kunnen energieleveranciers een rol spelen in de vorm van opslag en distributie.
 

Energietransitie en netbeheerders

Met de verschuivende rollen van de energiegebruikers en de producenten, verandert ook de stroming van energie. Met het oprichten van energiecoöperaties hebben burgers zichzelf de rol van energieproducent toegeëigend. Netbeheerders zijn daarom het net geschikt aan het maken voor tweerichtingsverkeer. Ook zien netbeheerders de mogelijkheid om een rol te gaan spelen in het opvangen en overbruggen van de pieken in de stroomvraag. De investeringen van de netbeheerders zijn groot en verdienen zich pas terug op de lange termijn. Mede hierdoor is het vooral voor netbeheerders van belang om slimme keuzes te maken in de aanleg van nieuwe (ondergrondse) infrastructuur. De Wet voortgang energietransitie voorkomt dat netbeheerders verplichte en ongewenste investeringen moeten doen in een gasnetwerk.

 


Recente gerelateerde artikelen