Energietransitie en werkgelegenheid

Met het sluiten van fossiele energiecentrales gaan veel banen verloren. Tegelijkertijd komen er ook veel banen in de duurzaamheidssector bij. In een onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) uit maart 2019 bleek dat er 6000 tot 11.000 fte’s verdwijnen in de olie- en kolensector. Daar staat tegenover dat er per saldo 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bijkomen in 2030. Voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie) komen er zeven klimaatbanen terug. In deze berekeningen is uitgegaan van de klimaatplannen zoals deze in het klimaatakkoord van 2015 staan.

Omscholing
Het stijgen van de werkgelegenheid brengt een aantal problemen met zich mee. De nieuwe werkgelegenheid doet zich voornamelijk voor op gebieden zoals projectmanagement en in de technische sector. Op beide van deze vakgebieden zijn momenteel hevige tekorten. Er ontstaan dus banen die niet een-op-een ingevuld kunnen worden door de verliezen van de andere sector. Vanuit verschillende partijen wordt daarom geroepen om omscholing voor deze transitie verder te stimuleren.


Recente gerelateerde artikelen