Advertentie

Voorbeelden van de energietransitie

Om de doelen van het Parijsakkoord in 2050 te halen wordt al op veel manieren geïnvesteerd in de energietransitie. Enkele voorbeelden hoe de energietransitie vorm wordt gegeven:

  • Op veel daken worden zonnepanelen geïnstalleerd,
  • Ook op stations en publieke gebouwen worden steeds meer zonnepanelen geplaatst,
  • In de Noordzee verrijzen windmolenparken,
  • En ook op het land wordt gezocht naar geschikte locaties om de steeds efficiënter wordende turbines te plaatsen.
  • Kolencentrales worden of gesloten of omgevormd tot biomassacentrales die restafval en gewassen omzetten in energie. Deze laatste centrales leveren wel meer discussie op omdat op deze manier wel CO2 vrijkomt.
  • Daarnaast zijn er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar zoals het toepassen van waterstof, dat gebruikt kan worden als vervanger van gas en als duurzame accu om energie op te slaan.
     

Voorbeelden van energietransitie mbt 'wonen'

Ook in onze maatschappij zijn veel veranderingen te zien. Energiecoöperaties beginnen een aanzet te geven tot een energiedemocratie. Nieuwe woningen worden gebouwd die nul-op-de-meter, energieneutraal, energiepassief of zelfs energiepositief zijn. Een aantal woningen in Nederland gaan zelfs off-the-grid. Dat wil zeggen dat deze woningen niet langer aangesloten zijn op netwerken voor gas en elektra, maar zelf in deze behoefte kunnen voorzien. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Wet voortgang energietransitie (VET).

 


Recente gerelateerde artikelen