Wie betaalt de energietransitie?

De kosten van de energietransitie zijn enorm. Onze infrastructuur moet veranderen, onze manier van energieopwekking moet veranderen en we moeten minder verbruiken. In een onderzoek van het PBL uit 2017 wordt geconstateerd dat een emissiereductie van 95 procent te halen is met een bedrag van 3,5 tot 5,5 miljard euro per jaar. Maar wie betaalt de energietransitie?

 

Voornamelijk de burgers in Nederland betalen de energietransitie

In Nederland zijn de burgers de voornaamste geldschieters voor de energietransitie. Consumenten, voornamelijk kleingebruikers, betalen sinds 1 januari 2013 Opslag Duurzame Energie. Deze opslag wordt gebruikt voor de subsidiëring van duurzame energie. Daarnaast betalen burgers vastrecht voor de netaansluiting. Dit geld wordt gebruikt voor de aanpassingen aan het netwerk.

Een veel besproken maatregel is een CO2-heffing. Bij discussies over het invoeren van deze heffing wordt verwacht dat bedrijven die deze heffing moeten betalen over hun uitstoot in CO2, deze kosten gaan doorberekenen aan de consument. Hier schuilt het gevaar dat de burger zelfs voor het bedrijfsleven de energietransitie betaalt.
 

Van de 7,7miljoen woningen die Nederland telde in 2018, was 4,4 miljoen particulier eigendom. Deze huiseigenaren moeten op eigen kosten verduurzamen. Voor veel verschillende maatregelen zijn subsidies te krijgen maar deze dekken in veel gevallen de kosten niet.


Recente gerelateerde artikelen