Energietransitie naar energiedemocratie

De overgang naar nieuwe duurzame energie in de energietransitie gaat gepaard met het ontstaan van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving: het ontstaan van energiecoöperaties. Een energiecoöperatie (niet te verwarren met een corporatie) is de meest gebruikelijke rechtsvorm voor een groep mensen die gezamenlijk hun energie opwekken. Een coöperatie heeft een bestuur en leden die samen de eigenaar zijn van de coöperatie. In 2018 waren er in Nederland 484 energiecoöperaties met in totaal bijna 70.000 leden.
 

Energiedemocratie

Energiecoöperaties, die bijna altijd hernieuwbare energie opwekken, stellen burgers in staat om greep te krijgen op de energietransitie. Doordat burgers nu zelf de regie overnemen, zorgen de coöperaties dat het nieuwe energiesysteem democratisch is. Deze nieuwe bestuursvorm van energie, die energiedemocratie genoemd wordt, wordt verder beschreven in het boek van de Europese Federatie van Energiecoöperaties: De energietransitie naar energiedemocratie.

 


Recente gerelateerde artikelen