Advertentie

Wet voortgang energietransitie

Met de ingang van 1 juli 2018 moeten alle nieuw te bouwen woningen aardgasvrij zijn om een omgevingsvergunning te ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet voortgang energietransitie (wet VET).Deze wet moet het mogelijk maken de energietransitie te versnellen.

Het is wel mogelijk om woningen die al een vergunning hadden of die vóór 1 juli 2018 zijn ingediend op aardgas aan te sluiten. Dit gold op het moment van invoering voor circa 80.000 tot 100.000 woningen Ongeveer de helft van deze woningen had in de plannen nog wel een gasaansluiting. Vanuit de netbeheerders wordt echter aangemoedigd om ook deze projecten aardgasvrij te voltooien.

De wet VET is geldend voor:

  • kleinverbruikers (kleiner gasverbruik dan 40 m3/u). Ook in de Elektriciteitswet wordt dit begrip gehanteerd.
  • alle nieuwbouw. Ook voor één enkele woning in bebouwd gebied.

 

Zwaarwegende redenen icm wet voortgang energietransitie

Het verbod op aardgas in nieuwbouw is een verdienste van de Wet voortgang energietransitie. Het is wel mogelijk om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang een uitzondering te maken. Het is aan het college van B en W in de desbetreffende gemeente om deze afweging te maken. In principe wordt de ‘Nee, tenzij’-methode gehandhaafd.

Onder zwaarwegende redenen worden verstaan:

  • wanneer realisatie van het gemeentelijk energieplan negatief beïnvloed wordt;
  • wanneer het technisch onmogelijk is;
  • wanneer de (maatschappelijke) kosten te hoog zijn.

Recente gerelateerde artikelen