Hoe kunnen we de energietransitie versnellen?

In 2018 werd slechts 7,3 procent van onze energievraag op duurzame wijze geproduceerd. Het voorgaande jaar was dit 6,6 procent. Deze stijging met 0,7 procent, is niet genoeg om de doelen van de energietransitie voor 2050 te halen. Om de klimaatdoelen, die op de klimaatconferentie in Parijs zijn vastgesteld, te halen is een versnelling nodig. Hieronder staan enkele voorbeelden om de energietransitie te versnellen:
 

  • Urgentie besef

Hoe meer mensen achter het einddoel staan, hoe sneller het bereikt wordt. Er zijn in Nederland verschillende groepen die niet of niet volledig achter de energietransitie staan. De argumenten voor deze stelling verschillen van de urgentie van het probleem niet willen zien of andere problemen prioriteren, tot het niet begrijpen waarom de energietransitie nodig is.
Als ook deze groepen een grotere bereidheid ontwikkelen voor het versnellen van de energietransitie, ontstaat al snel een grotere druk op de politiek om bezig te gaan, ontstaan er meer burgerinitiatieven en zal ook op individueel gebied verduurzaming toenemen.
 

  • Ontwikkel en maak gebruik van nieuwe technieken

Nederland is een land van innovatie. Ook op gebied van duurzame energie wordt geëxperimenteerd. Onderwijsinstellingen doen onderzoek naar het verbeteren van technieken en innovaties. Naast onderzoeken is het ook van cruciaal belang dat deze nieuwe technieken direct worden toegepast.
 

  • Werk samen

Onze samenleving is gespecialiseerder dan ooit. Duurzaamheid is daar geen uitzondering op. Er is veel gespecialiseerde kennis bij verschillende instanties en bedrijven op het gebied van energie en duurzame technieken. Door samen te werken kan deze kennis gekoppeld worden. Nieuwe oplossingen kunnen ontstaan en nieuwe samenwerkingsverbanden die op hun beurt nog meer innovatie aansporen. Niet alleen binnen de energiesector moet naar deze samenwerking gezocht worden. Ook in andere sectoren zoals techniek zijn er veel veranderingen die de technische kant kunnen versnellen.


Recente gerelateerde artikelen