Advertentie

Waarom is de energietransitie nodig?

Momenteel wordt het grootste deel van de energie die wij gebruiken, gewonnen uit fossiele bronnen. Deze fossiele bronnen, zoals olie, aardgas en steenkolen, zijn eindig en kunnen opraken. Daarnaast zorgt het winnen van deze grondstoffen voor veel schade aan de natuur en het milieu. Het verbranden van olie, gas en steenkool levert bijvoorbeeld grote hoeveelheden fijnstof op in de lucht. Fijnstof is schadelijk voor onze gezondheid.

Het grootste en bekendste probleem is echter de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Samen met methaan (CH4) vormt deze stof een grote hoeveelheid van onze broeikasgassen. Broeikasgassen reguleren onze temperatuur op aarde. Met de toenemende uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen verandert ons klimaat. De gemiddelde temperatuur van de aarde gaat omhoog, de zeespiegel stijgt en extremer weer komt vaker voor.
 

Parijs
De klimaatverandering heeft wereldwijd impact, maar is nu al te merken in landen die momenteel kampen met droogte, wateroverlast en sterke natuurverschijnselen. De veranderingen ten gevolge van ons energiegebruik en opwekking gaan in de toekomst wereldwijd dusdanig veel problemen opleveren dat wereldleiders in 2015 op de klimaatconferentie in Parijs hebben besloten in te zetten op een massale verandering van ons energiesysteem. Deze verandering wordt ook wel de energietransitie genoemd. Het doel van de energietransitie is om deze klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen. De overstap op duurzame (hernieuwbare) energie beperkt de uitstoot van CO2 en is daarmee een van de kerndoelen van de energietransitie.

 


Recente gerelateerde artikelen