Wat is de energietransitie?

De energietransitie is een verzamelnaam voor de overgang van onze bestaande energiesystemen naar een nieuw systeem voor het opwekken en gebruiken van energie. Tijdens de klimaatconferentie in 2015 in Parijs zijn afspraken gemaakt om in te zetten op een energieneutrale samenleving in 2050. Een van deze afspraken is dat de temperatuur over 20 jaar niet meer dan 1,5 graad mag stijgen. Hiervoor moet de CO2-uitstoot met zo'n 80 procent verminderen. In dit nieuwe energiesysteem is het doel:

  • minder energie gebruiken;
  • energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen halen;
  • voor zover dat niet lukt fossiel zo schoon mogelijk inzetten.


Energietransitie vereist samenwerking

De energietransitie vereist een integrale werkwijze van het Rijk, provincie, gemeenten, bedrijven, organisaties en particulieren. Sociale en technische ontwikkelingen en de durf om te experimenteren zijn nodig om het doel te behalen. De hele maatschappij moet zich bewust worden van het belang van de energietransitie. Op technisch vlak wordt momenteel met een hoog tempo geïnnoveerd. Echter, er zal niet één technische oplossing komen die de energietransitie bepaalt. Een mix van verschillende duurzame energievormen blijft altijd nodig en maatwerk per regio, gemeente en gebied is essentieel.

De meest bekende vormen van duurzame energieopwekking zijn:

  • zonne-energie
  • windenergie
  • bio-energie
  • waterstof
  • geothermie
  • energie uit water

Recente gerelateerde artikelen