Smart City Nog anderhalf jaar: zorgen over Zero Emissie Stadslogistiek nemen toe

Nog anderhalf jaar: zorgen over Zero Emissie Stadslogistiek nemen toe

 10 juli 2023 om 17:49  7 minuten

Ondernemers worden steeds zenuwachtiger over de invoering van zero-emissie stadslogistiek (ZES). De verkiezingen kunnen dat veranderen.

>>
Deze zes projecten maken kans op de prijs Ruimte voor Werk

Deze zes projecten maken kans op de prijs Ruimte voor Werk

 10 juli 2023 om 16:27  5 minuten

Maar liefst vier projecten uit Amsterdam zijn genomineerd voor de prijs Ruimte voor Werk. De Coalitie Ruimte voor Werk is initiatiefnemer van deze prijsvraag voor inspirerende projecten die het behoud van werkplekken in de stad stimuleren. Zes projecten maken kans op de prijs waarvan de uitslag in oktober bekend wordt gemaakt tijdens een evenement van de coalitie.

>>
Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

 10 juli 2023 om 09:18  2 minuten

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het parlement om voor belangrijke onderwerpen niet op de pauze-knop te drukken, nu het kabinet demissionair is. In een gezamenlijke brief wijzen ze de Kamerleden op de urgentie van veel onderwerpen.

>>
Regio’s kunnen weer aanspraak maken op deal met Rijk

Regio’s kunnen weer aanspraak maken op deal met Rijk

 05 juli 2023 om 17:40  1 minuut

Van 7 juli tot en met 31 oktober kunnen regio’s nieuwe voorstellen indienen voor de vijfde tranche van de Regio Deals. Bij die deals werken het Rijk en de regio’s samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers.

>>
Metropoolregio Amsterdam leidt ambtenaren op in vastgoedkunde

Metropoolregio Amsterdam leidt ambtenaren op in vastgoedkunde

 03 juli 2023 om 16:34  2 minuten

>>
Verticaal industrieterrein? The New Farm in Den Haag bewijst dat het kan

Verticaal industrieterrein? The New Farm in Den Haag bewijst dat het kan

 03 juli 2023 om 14:56  7 minuten

Een maakbedrijf op de derde verdieping? Veel ondernemers zien het niet zitten, maar voor een plek in The New Farm in Den Haag bestaat inmiddels een wachtlijst. Succesfactoren van dit 'verticale industrieterrein’ zijn onder andere de bouwkundige flexibiliteit, goederenliften en maatwerk in de milieuzonering.

>>
Nijmegen stuit op verzet bedrijven voor bouw 2.700 woningen

Nijmegen stuit op verzet bedrijven voor bouw 2.700 woningen

 30 juni 2023 om 08:38  3 minuten

De plannen voor de bouw van 2.700 nieuwe woningen op industrieterrein Winkelsteeg in Nijmegen stuiten op grote weerstand. Bedrijven in de hoogste milieucategorie zien woningbouw niet zitten en vrezen dat ze beperkt worden in hun bedrijfsvoering.

>>
Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

 29 juni 2023 om 17:13  4 minuten

Op alle overheidsniveaus van Rijk tot en met gemeentes wordt nagedacht hoe in de toekomst moet worden omgegaan met ruimte voor werken in de stad. De beschikbare ruimte wordt steeds krapper door met name de grote woningbouwopgave. Gerlof Rienstra draagt drie mogelijke oplossingen aan.

>>
Werklocaties in transitie: ‘Zonder ambities geen samenwerking’

Werklocaties in transitie: ‘Zonder ambities geen samenwerking’

 28 juni 2023 om 15:04  8 minuten

Bedrijventerreinen staan de komende jaren voor grote transitieopgaven op het vlak van duurzaamheid, efficiënter ruimtegebruik en het combineren van wonen en werken. Samenwerking bij deze opgaven slaagt alleen met ambities.

>>
Use it or lose it: netbeheerders krijgen meer ruimte van ACM

Use it or lose it: netbeheerders krijgen meer ruimte van ACM

 28 juni 2023 om 12:00  3 minuten

Netbeheerders krijgen het makkelijker om ruimte te creëren op het bestaande elektriciteitsnet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt het mogelijk om het net met creatieve contracten en het ‘use it or lose it’-principe optimaal te benutten.

>>
Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

 27 juni 2023 om 20:27  8 minuten

Bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaanstad blijft voorlopig gewoon een bedrijventerrein. De gemeente schroefde recent de woningbouwambities in het gebied terug tot maximaal 2.500 huizen in plaats van de beoogde 9.000 omdat zoveel woningen niet verenigbaar zijn met de industrie op het bedrijventerrein. Wordt hiermee een trend gezet in de regio Groot-Amsterdam?

>>
Ook Utrecht komt met regels flitsbezorging

Ook Utrecht komt met regels flitsbezorging

 27 juni 2023 om 12:49  3 minuten

Na onder meer Amsterdam heeft ook Utrecht regels opgesteld voor flitsbezorgers. Zo wordt een omgevingsvergunning verplicht en mogen ondernemers locaties niet meer afplakken. De gemeenteraad heeft het voorstel over dit soort ‘dark stores’ inmiddels goedgekeurd.

>>
Wbi-gelden voor 26 gemeenten, ook kleinere woningbouwprojecten

Wbi-gelden voor 26 gemeenten, ook kleinere woningbouwprojecten

 20 juni 2023 om 17:54  2 minuten

Woonminister Hugo de Jonge heeft aan 28 woningbouwprojecten in 26 gemeenten subsidie toegekend in het kader van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het gaat in deze vijfde tranche om bijna 20.000 woningen en 117,6 miljoen euro.

>>
Flink bouwt ‘darkstore’ Alkmaar om naar buurthub

Flink bouwt ‘darkstore’ Alkmaar om naar buurthub

 20 juni 2023 om 16:20  2 minuten

Kleine, vaak afgesloten distributiecentra van Flink gaan mogelijk op de schop. De flitsbezorger test een nieuwe formule waarbij de zogenoemde darkstores worden geopend voor de buurt.

>>
Groen woonwerkgebouw Valley wint publieksprijs Amsterdam

Groen woonwerkgebouw Valley wint publieksprijs Amsterdam

 19 juni 2023 om 15:40  2 minuten

Het nieuwbouwproject Valley op de Zuidas heeft de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2023 gewonnen, de publieksprijs voor nieuwbouw in de stad. Het gebouw met drie torens, die zijn verbonden met een 'vallei' van oplopende terrassen, kreeg bijna een kwart van de stemmen.

>>
Smart City Nieuwe stadswijk in Amsterdam Zuidoost krijgt 4.000 woningen en AI-hotspot

Nieuwe stadswijk in Amsterdam Zuidoost krijgt 4.000 woningen en AI-hotspot

 15 juni 2023 om 20:43  1 minuut

Bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost wordt getransformeerd naar een gemengde stadswijk. Naast 4.000 nieuwe woningen en stadsvoorzienende bedrijvigheid is in het gebied ook ruimte gereserveerd voor een cluster van Artificial Intelligence (AI) bedrijven.

>>
Gemeenten draaien Rijk de rug toe zolang opschalingskorting geldt

Gemeenten draaien Rijk de rug toe zolang opschalingskorting geldt

 15 juni 2023 om 15:35  3 minuten

De VNG mag geen nieuwe bestuurlijke akkoorden afsluiten of andere afspraken met het Rijk maken, zolang de opschalingskorting niet definitief van tafel is.

>>
Nieuwe City Deal Dynamische Binnensteden ondertekend

Nieuwe City Deal Dynamische Binnensteden ondertekend

 15 juni 2023 om 14:26  1 minuut

Tijdens het VNG-congres in Groningen is de City Deal ‘Dynamische Binnensteden’ ondertekend door een aantal gemeenten, ministeries en branche-organisaties. Ze werken de komende vier jaar samen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad.

>>
Meer woningen rond Schiphol mogelijk; Harbers schrapt tweede Kaagbaan

Meer woningen rond Schiphol mogelijk; Harbers schrapt tweede Kaagbaan

 12 juni 2023 om 11:53  2 minuten

Er komt geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten om de reservering op te heffen op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer dat bestemd was voor de zogenoemde parallelle Kaagbaan.

>>
Mixed-use is in. Maar welke mix is het beste?

Mixed-use is in. Maar welke mix is het beste?

 12 juni 2023 om 11:20  6 minuten

Als je bij een gebiedstransformatie de markt haar gang laat gaan, loop je de kans mis om brede maatschappelijke waarde toe te voegen aan een gebied. Mede daarom is mixed-use in. De vraag is alleen hoe je met een de juiste mix op de juiste plek op waardeontwikkeling stuurt en hoe je dit organiseert. Stadszaken legde het voor aan een drietal experts.

>>
Provincie Utrecht investeert 30 miljoen in aanpak verouderde bedrijventerreinen

Provincie Utrecht investeert 30 miljoen in aanpak verouderde bedrijventerreinen

 09 juni 2023 om 17:32  1 minuut

De provincie Utrecht trekt 30 miljoen euro uit voor het opkopen van verouderde kavels op bedrijventerreinen. Het budget is ook bedoeld voor het vernieuwen en duurzamer maken van die terreinen.

>>
Rotterdam investeert 50 miljoen om bouwdip te voorkomen

Rotterdam investeert 50 miljoen om bouwdip te voorkomen

 09 juni 2023 om 13:27  2 minuten

Rotterdam tekent een ‘doorbouwakkoord’. Daarmee wil de stad voorkomen dat woningbouw stilvalt, meldt RTV Rijnmond. Er wordt 50 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak.

>>
Kritiek op Programma Werklocaties: ‘Zelfde lot dreigt als voorganger’

Kritiek op Programma Werklocaties: ‘Zelfde lot dreigt als voorganger’

 07 juni 2023 om 11:33  3 minuten

Het Programma Werklocaties van minister Adriaansens komt in gevaar als bij de uitvoering geen rekening wordt gehouden met de sterke vraagfluctuatie naar bedrijventerreinen. Voor het beleid is het cruciaal dat de komende jaren periodiek een behoefteraming plaatsvindt en dat actuele ontwikkelingen consequent worden gemonitord.

>>
Buck: ‘Herontwikkeling verouderde bedrijfslocaties loont, maar duurt langer’

Buck: ‘Herontwikkeling verouderde bedrijfslocaties loont, maar duurt langer’

 02 juni 2023 om 12:59  2 minuten

Herontwikkeling van verouderde zones op bedrijventerreinen naar distributiecentra vindt vaker plaats dan gedacht en levert substantieel voordeel op. Herontwikkeling duurt langer, maar daar staat tegenover dat de kosten 5 tot 15 procent hoger uitvallen dan vergelijkbare bouw op een nieuwe locatie.

>>
Rotterdam wil ‘ruwe haven’ ombouwen tot woonwerkwijk

Rotterdam wil ‘ruwe haven’ ombouwen tot woonwerkwijk

 25 mei 2023 om 07:31  1 minuut

In de Rotterdamse Merwehaven moeten 2.500 nieuwe woningen komen. Ook komt er 30.000 vierkante meter voor innovatieve, creatieve maakbedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Het masterplan werd woensdag aan de raad gepresenteerd.

>>