VNG: studentenkamers onbetaalbaar door WWSO

VNG: studentenkamers onbetaalbaar door WWSO

 24 juli 2023 om 14:10  3 minuten

Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (WWSO) dreigt kamers onbetaalbaar te maken. Dat brengt VNG in bij de consultatie van het nieuwe stelsel. De vereniging vraagt zich ook af wie opdraait voor de uitvoeringskosten.

>>
Smart City Nauwelijks emissievrije bedrijfswagens in Nederland

Nauwelijks emissievrije bedrijfswagens in Nederland

 21 juli 2023 om 06:41  2 minuten

Rond de 1.2 procent van de bijna 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen in Nederland was op 1 januari emissieloos. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

>>
Haarlemmermeer zet stop op nieuwe werklocaties

Haarlemmermeer zet stop op nieuwe werklocaties

 20 juli 2023 om 17:23  2 minuten

Tot zeker 2030 komen er in Haarlemmermeer geen nieuwe bedrijventerreinen bij, als het aan het college van B en W ligt. De gemeente zet in op verdichten en meervoudig ruimtegebruik van bestaande locaties.

>>
Enschede ‘Didam-proof’ met nieuwe selectieprocedure bedrijfskavels

Enschede ‘Didam-proof’ met nieuwe selectieprocedure bedrijfskavels

 20 juli 2023 om 15:44  2 minuten

Met nieuwe regels biedt de gemeente Enschede bij de toewijzing van kavels op bedrijventerreinen een gelijk speelveld aan geïnteresseerden bedrijven. Door de aanpassing van het uitgiftebeleid is volgens de gemeente de procedure nu ‘Didam-proof’.

>>
Emmen investeert miljoenen in actieplan circulaire economie

Emmen investeert miljoenen in actieplan circulaire economie

 19 juli 2023 om 15:31  2 minuten

Met een actieplan wil Emmen versneld de overstap maken naar een circulaire economie. Voor deze transitie, waarbij afvalstoffen opnieuw worden hergebruikt als grondstof, trekt de Drentse gemeente de komende vier jaar 2,5 miljoen euro uit.

>>
Zo bekijkt Deventer ruimte voor werken integraal met woonambities

Zo bekijkt Deventer ruimte voor werken integraal met woonambities

 18 juli 2023 om 16:31  5 minuten

Steeds meer ruimte in steden wordt geclaimd voor wonen en dus staan werklocaties onder druk. Voor Deventer reden om wonen en werken geïntegreerd te bekijken. Maar bedrijven die zich in daar willen vestigen, kunnen dat niet zomaar.

>>
'Vastgoed zonder energielabel c wordt afgewaardeerd'

'Vastgoed zonder energielabel c wordt afgewaardeerd'

 17 juli 2023 om 12:14  6 minuten

Nog maar 55 procent van de grotere kantoren in Nederland voldoet inmiddels aan de eis om minimaal energielabel C te hebben, meldde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in januari. Vastgoed dat daar niet aan voldoet, gaat op termijn afgewaardeerd worden.

>>
Lijstje: Zeven inspirerende distributiecentra

Lijstje: Zeven inspirerende distributiecentra

 12 juli 2023 om 18:23  10 minuten

De verdozing van het landschap is een van de gruwelen van wethouders en burgers. Kunnen die 'dozen' niet mooier en duurzamer? Ja dat kan, getuige deze zeven inspirerende voorbeelden van distributiecentra. We gaan kriskras door het land van Almelo, naar Tilburg via Amsterdam naar Berkel en Rodenrijs en via Utrecht naar Venlo.

>>
Smart City Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

 12 juli 2023 om 17:55  12 minuten

Begin september besluit het parlement welke onderwerpen controversieel zijn en waarover het demissionaire kabinet niet meer mag besluiten. Betekent dat gemeenten nu op hun handen moeten zitten? Experts zien mogelijkheden genoeg om door te gaan.

>>
Smart City Zo organiseert Londen ruimte voor werken in de stad

Zo organiseert Londen ruimte voor werken in de stad

 11 juli 2023 om 13:41  12 minuten

werklocaties, economie, verstedelijking, vastgoed

>>
Analyse: Stedelijke impactondernemers verdienen permanente huisvesting

Analyse: Stedelijke impactondernemers verdienen permanente huisvesting

 10 juli 2023 om 18:02  5 minuten

Het succes van de doneeractie voor de afgebrande Keilewerf maakt duidelijk hoeveel goodwill de ondernemers hebben die in de Rotterdamse broedplaats gevestigd waren. De brand maakte ook pijnlijk duidelijk wat de kwetsbaarheid van creatieve ondernemers is.

>>
Smart City Nog anderhalf jaar: zorgen over Zero Emissie Stadslogistiek nemen toe

Nog anderhalf jaar: zorgen over Zero Emissie Stadslogistiek nemen toe

 10 juli 2023 om 17:49  7 minuten

Ondernemers worden steeds zenuwachtiger over de invoering van zero-emissie stadslogistiek (ZES). De verkiezingen kunnen dat veranderen.

>>
Deze zes projecten maken kans op de prijs Ruimte voor Werk

Deze zes projecten maken kans op de prijs Ruimte voor Werk

 10 juli 2023 om 16:27  5 minuten

Maar liefst vier projecten uit Amsterdam zijn genomineerd voor de prijs Ruimte voor Werk. De Coalitie Ruimte voor Werk is initiatiefnemer van deze prijsvraag voor inspirerende projecten die het behoud van werkplekken in de stad stimuleren. Zes projecten maken kans op de prijs waarvan de uitslag in oktober bekend wordt gemaakt tijdens een evenement van de coalitie.

>>
Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

 10 juli 2023 om 09:18  2 minuten

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het parlement om voor belangrijke onderwerpen niet op de pauze-knop te drukken, nu het kabinet demissionair is. In een gezamenlijke brief wijzen ze de Kamerleden op de urgentie van veel onderwerpen.

>>
Regio’s kunnen weer aanspraak maken op deal met Rijk

Regio’s kunnen weer aanspraak maken op deal met Rijk

 05 juli 2023 om 17:40  1 minuut

Van 7 juli tot en met 31 oktober kunnen regio’s nieuwe voorstellen indienen voor de vijfde tranche van de Regio Deals. Bij die deals werken het Rijk en de regio’s samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers.

>>
Metropoolregio Amsterdam leidt ambtenaren op in vastgoedkunde

Metropoolregio Amsterdam leidt ambtenaren op in vastgoedkunde

 03 juli 2023 om 16:34  2 minuten

>>
Verticaal industrieterrein? The New Farm in Den Haag bewijst dat het kan

Verticaal industrieterrein? The New Farm in Den Haag bewijst dat het kan

 03 juli 2023 om 14:56  7 minuten

Een maakbedrijf op de derde verdieping? Veel ondernemers zien het niet zitten, maar voor een plek in The New Farm in Den Haag bestaat inmiddels een wachtlijst. Succesfactoren van dit 'verticale industrieterrein’ zijn onder andere de bouwkundige flexibiliteit, goederenliften en maatwerk in de milieuzonering.

>>
Nijmegen stuit op verzet bedrijven voor bouw 2.700 woningen

Nijmegen stuit op verzet bedrijven voor bouw 2.700 woningen

 30 juni 2023 om 08:38  3 minuten

De plannen voor de bouw van 2.700 nieuwe woningen op industrieterrein Winkelsteeg in Nijmegen stuiten op grote weerstand. Bedrijven in de hoogste milieucategorie zien woningbouw niet zitten en vrezen dat ze beperkt worden in hun bedrijfsvoering.

>>
Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

 29 juni 2023 om 17:13  4 minuten

Op alle overheidsniveaus van Rijk tot en met gemeentes wordt nagedacht hoe in de toekomst moet worden omgegaan met ruimte voor werken in de stad. De beschikbare ruimte wordt steeds krapper door met name de grote woningbouwopgave. Gerlof Rienstra draagt drie mogelijke oplossingen aan.

>>
Werklocaties in transitie: ‘Zonder ambities geen samenwerking’

Werklocaties in transitie: ‘Zonder ambities geen samenwerking’

 28 juni 2023 om 15:04  8 minuten

Bedrijventerreinen staan de komende jaren voor grote transitieopgaven op het vlak van duurzaamheid, efficiënter ruimtegebruik en het combineren van wonen en werken. Samenwerking bij deze opgaven slaagt alleen met ambities.

>>
Use it or lose it: netbeheerders krijgen meer ruimte van ACM

Use it or lose it: netbeheerders krijgen meer ruimte van ACM

 28 juni 2023 om 12:00  3 minuten

Netbeheerders krijgen het makkelijker om ruimte te creëren op het bestaande elektriciteitsnet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt het mogelijk om het net met creatieve contracten en het ‘use it or lose it’-principe optimaal te benutten.

>>
Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

 27 juni 2023 om 20:27  8 minuten

Bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaanstad blijft voorlopig gewoon een bedrijventerrein. De gemeente schroefde recent de woningbouwambities in het gebied terug tot maximaal 2.500 huizen in plaats van de beoogde 9.000 omdat zoveel woningen niet verenigbaar zijn met de industrie op het bedrijventerrein. Wordt hiermee een trend gezet in de regio Groot-Amsterdam?

>>
Ook Utrecht komt met regels flitsbezorging

Ook Utrecht komt met regels flitsbezorging

 27 juni 2023 om 12:49  3 minuten

Na onder meer Amsterdam heeft ook Utrecht regels opgesteld voor flitsbezorgers. Zo wordt een omgevingsvergunning verplicht en mogen ondernemers locaties niet meer afplakken. De gemeenteraad heeft het voorstel over dit soort ‘dark stores’ inmiddels goedgekeurd.

>>
Wbi-gelden voor 26 gemeenten, ook kleinere woningbouwprojecten

Wbi-gelden voor 26 gemeenten, ook kleinere woningbouwprojecten

 20 juni 2023 om 17:54  2 minuten

Woonminister Hugo de Jonge heeft aan 28 woningbouwprojecten in 26 gemeenten subsidie toegekend in het kader van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het gaat in deze vijfde tranche om bijna 20.000 woningen en 117,6 miljoen euro.

>>
Flink bouwt ‘darkstore’ Alkmaar om naar buurthub

Flink bouwt ‘darkstore’ Alkmaar om naar buurthub

 20 juni 2023 om 16:20  2 minuten

Kleine, vaak afgesloten distributiecentra van Flink gaan mogelijk op de schop. De flitsbezorger test een nieuwe formule waarbij de zogenoemde darkstores worden geopend voor de buurt.

>>
Groen woonwerkgebouw Valley wint publieksprijs Amsterdam

Groen woonwerkgebouw Valley wint publieksprijs Amsterdam

 19 juni 2023 om 15:40  2 minuten

Het nieuwbouwproject Valley op de Zuidas heeft de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2023 gewonnen, de publieksprijs voor nieuwbouw in de stad. Het gebouw met drie torens, die zijn verbonden met een 'vallei' van oplopende terrassen, kreeg bijna een kwart van de stemmen.

>>