Openbare Ruimte Zo werken Leidschendam-Voorburg en Oss met de Omgevingswet

Zo werken Leidschendam-Voorburg en Oss met de Omgevingswet

 04 februari 2024 om 15:24  7 minuten

Hoe werkt de Omgevingswet in de praktijk? En hoe hebben gemeenten Leidschendam-Voorburg en Oss zich voorbereid? De wethouders leggen het uit.

>>
Wonen & Vastgoed Verdichten? Dan moet je muisstil bouwen

Verdichten? Dan moet je muisstil bouwen

 02 februari 2024 om 16:38  2 minuten

Waar eerdere colleges kwamen met nieuwe grootschalige bouwlocaties kiest bouwwethouder Van Dantzig voor woningbouw in bestaande wijken: verdichten.

>>
Wonen & Vastgoed To Bopa or not …, dat is de vraag

To Bopa or not …, dat is de vraag

 31 januari 2024 om 20:49  12 minuten

De verwachting is dat veel gemeenten de Bopa zullen gebruiken om initiatieven die niet voldoen aan het omgevingsplan. Is dat wel zo ideaal?

>>
Economie Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming

Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming

 31 januari 2024 om 13:07  3 minuten

In 2023 is de ruimtevraag op bedrijventerreinen geslonken. Knelpunten waren netcongestie en stikstof. Nu is de tijd voor planvorming, zegt Stec Groep.

>>
Economie Rijk investeert miljoenen in verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

Rijk investeert miljoenen in verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

 29 januari 2024 om 20:27  2 minuten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken reserveert ruim 23 miljoen euro voor kleine mkb’ers die hun bedrijfspand willen verduurzamen.

>>
Economie Delftse ondernemer op Schieoevers spint garen bij vroegtijdige participatie

Delftse ondernemer op Schieoevers spint garen bij vroegtijdige participatie

 29 januari 2024 om 17:35  7 minuten

Voor de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor liet het Delftse bedrijf Octatube het plan eerst toetsen door meerdere partijen.

>>
Wonen & Vastgoed ‘Pandenbank’ moet kleinere stad steuntje in rug geven bij gebiedstransformaties

‘Pandenbank’ moet kleinere stad steuntje in rug geven bij gebiedstransformaties

 29 januari 2024 om 15:48  4 minuten

Een ‘pandenbank’ zou ook kleinere steden in de gelegenheid moeten stellen schuifruimte te creëren voor bedrijfsverplaatsingen en nieuwe woningbouw.

>>
Wonen & Vastgoed Wethouder Maassluis juist blij met scherper toezicht op betaalbare nieuwbouw

Wethouder Maassluis juist blij met scherper toezicht op betaalbare nieuwbouw

 28 januari 2024 om 16:16  8 minuten

Wethouders laken de voornemens van gedeputeerde Koning (Z-H) om scherper toe te zien op betaalbare nieuwbouw. Niet alle. Sjoerd Kuiper is juist blij.

>>
Economie Ministerie EZK continueert steun Retailagenda voor vitale binnensteden

Ministerie EZK continueert steun Retailagenda voor vitale binnensteden

 24 januari 2024 om 18:10  2 minuten

Het ministerie van EZK continueert de steun aan de Retailagenda, voor vitale binnensteden. Focus ligt op transformatie, levendige kernen en innovatie.

>>
Economie SER Overijssel: 'Benut bestaande bedrijventerreinen beter'

SER Overijssel: 'Benut bestaande bedrijventerreinen beter'

 24 januari 2024 om 15:22  7 minuten

Zet meer financiële middelen en menskracht in bij het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen in plaats van de uitleg van nieuwe terreinen.

>>
Wonen & Vastgoed Nieuwe fase voor transformatie Amsterdams Marineterrein tot innovatieplek

Nieuwe fase voor transformatie Amsterdams Marineterrein tot innovatieplek

 24 januari 2024 om 13:44  2 minuten

Het Marineterrein in Amsterdam gaat een nieuwe fase in. Er komen ontwerpen en er loopt een marktconsultatie voor het vastgoedbeheer.

>>
Mobiliteit Zero emissie was een uitdaging, zero impact komt erbij

Zero emissie was een uitdaging, zero impact komt erbij

 23 januari 2024 om 14:04  2 minuten

Stadslogistiek moet zero impact worden. Maar, hoe doe je dat? De praktijk is weerbarstig, schrijft columnist Walter Ploos van Amstel.

>>
Wonen & Vastgoed VVD Zuid-Holland boos op Anne Koning, wil 'drempel woningbouw juist verlagen'

VVD Zuid-Holland boos op Anne Koning, wil 'drempel woningbouw juist verlagen'

 23 januari 2024 om 11:41  2 minuten

De VVD-fractie in Zuid-Holland is 'not amused' over uitspraken van gedeputeerde Koning over betaalbaar wonen. De VVD wil drempels juist verlagen.

>>
Economie VNO-NCW voert verduurzamingsscan uit voor alle bedrijventerreinen

VNO-NCW voert verduurzamingsscan uit voor alle bedrijventerreinen

 22 januari 2024 om 20:10  4 minuten

Minister Jetten wil een energiescan invoeren waarmee bedrijventerreinen netcongestie kunnen terugdringen.

>>
Wonen & Vastgoed Eens gegeven blijft gegeven? Of moeten we naar een FUM?

Eens gegeven blijft gegeven? Of moeten we naar een FUM?

 17 januari 2024 om 12:27  4 minuten

'Nogal onbevredigend' noemt Anita Nijboer de uitkomst van de procedure om Chemours tot orde te roepen. Een extra wijzigingsbevoegheid biedt soelaas.

>>
Economie Nieuwe bestemming voor iconische gebouwen in M4H-gebied

Nieuwe bestemming voor iconische gebouwen in M4H-gebied

 16 januari 2024 om 21:22  3 minuten

Havenbedrijf Rotterdam heeft de voormalige Citrusveiling in het Merwe-Vierhavensgebied verkocht.

>>
Openbare Ruimte Netcongestie en participatie: zo versnel je uitbouw elektriciteitsnetwerk

Netcongestie en participatie: zo versnel je uitbouw elektriciteitsnetwerk

 16 januari 2024 om 15:28  6 minuten

Gemeenten zullen snel moeten handelen om ervoor te zorgen dat de energie-infrastructuur klaar is voor de toekomst. Lees deze tips van experts.

>>
Wonen & Vastgoed Advies staatscommissie demografie: meer en andere woningen nodig

Advies staatscommissie demografie: meer en andere woningen nodig

 15 januari 2024 om 17:24  3 minuten

Er zijn meer en andere woningen nodig, zegt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. De politiek moet inzetten op matige bevolkingsgroei.

>>
Mobiliteit De zin en onzin van een bezorgtax

De zin en onzin van een bezorgtax

 11 januari 2024 om 15:47  3 minuten

Regelmatig pleiten politici voor een bezorgtax voor consumenten die soms een pakje thuiskrijgen. Ploos van Amstel vindt het maar raar.

>>
Openbare Ruimte Haarlemse 'wijkplatforms' bieden antwoord op netwerksamenleving

Haarlemse 'wijkplatforms' bieden antwoord op netwerksamenleving

 11 januari 2024 om 15:09  3 minuten

De wijkplatforms moeten niet alleen advies geven, maar ook wijkbewoners met elkaar in verbinding brengen en activeren. Utrecht ging Haarlem voor.

>>
Economie Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

 08 januari 2024 om 18:58  2 minuten

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’.

>>
Wonen & Vastgoed Uitgever Stadszaken, ROm en Stedelijk Interieur zoekt stagiair-vakjournalisten

Uitgever Stadszaken, ROm en Stedelijk Interieur zoekt stagiair-vakjournalisten

 05 januari 2024 om 11:10  2 minuten

ELBA\REC, uitgever van Stadszaken, ROmagazine en Stedelijk Interieur, zoekt stagiair-vakjournalisten met een achtergrond in stedelijke ontwikkeling.

>>
Wonen & Vastgoed Krapte huisvesting grootst in Roosendaal, Breda en Utrecht

Krapte huisvesting grootst in Roosendaal, Breda en Utrecht

 02 januari 2024 om 16:13  2 minuten

De krapte voor huisvesting van bedrijven en consumenten is het grootst in Roosendaal, Breda en Utrecht, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL.

>>
Wonen & Vastgoed 2024: het jaar van empathische gebiedsontwikkeling

2024: het jaar van empathische gebiedsontwikkeling

 01 januari 2024 om 22:04  4 minuten

2024 wordt het jaar van een nieuw perspectief op grond- en landgebruik, nieuwe transformatiekansen, empathische gebiedsontwikkeling en energy hubs.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet in werking: alle informatie gebundeld

Omgevingswet in werking: alle informatie gebundeld

 01 januari 2024 om 21:03  1 minuut

De Omgevingswet is in werking getreden. Voor alle actuele informatie over de Omgevingswet kunnen gebruikers terecht bij Informatiepunt Leefomgeving.

>>
Wonen & Vastgoed Zonder prik kun je niet bouwen en 7 andere trends voor 2024

Zonder prik kun je niet bouwen en 7 andere trends voor 2024

 01 januari 2024 om 19:53  8 minuten

2024 wordt het jaar van energieplanologie. AI verandert het gebiedsontwikkelingsproces. We gaan weer naar mensen luisteren, of zouden dan moeten doen.

>>
Economie Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

 22 december 2023 om 20:47  6 minuten

Met flink wat vertraging is het kabinet eindelijk gekomen met een landelijke beleidslijn om grootschalige bedrijfsvestigingen op ‘ongewenste plekken’

>>
Wonen & Vastgoed Rotterdamse raad geeft groen licht voor Oostflank en derde stadsbrug

Rotterdamse raad geeft groen licht voor Oostflank en derde stadsbrug

 22 december 2023 om 20:38  2 minuten

Rotterdam krijgt 30.000 nieuwe huizen in de Oostflank. Daartoe heeft de Rotterdamse gemeenteraad donderdagmiddag besloten.

>>
Wonen & Vastgoed Vaarwel Crisis- en herstelwet, 'proeftuin' voor de Omgevingswet

Vaarwel Crisis- en herstelwet, 'proeftuin' voor de Omgevingswet

 20 december 2023 om 16:53  7 minuten

De Crisis- en herstelwet werd mede een succes door intensieve ondersteuning. Fred Hobma adviseert soortgelijke ondersteuning rondom de Omgevingswet.

>>
Wonen & Vastgoed Snellere procedures en slimme afspraken versnellen woningbouw

Snellere procedures en slimme afspraken versnellen woningbouw

 20 december 2023 om 14:11  4 minuten

Om de woningbouw te versnellen, zijn snellere procedures en slimme afspraken nodig, betoogt columnist en Culemborgs wethouder Monica Wichgers.

>>