Circulaire economie voor bedrijven

Voor bedrijven is de circulaire economie een kans. De circulaire economie maakt nieuwe bedrijfsvoering mogelijk met nieuwe unieke kansen zoals ‘light as service’. Nieuwe productieprocessen kunnen met samenwerking tussen bedrijven efficiënt vormgegeven worden. Daarnaast is de samenwerking met de consument ook belangrijk. In een lineaire economie zijn grondstoffen slechts één keer te gebruiken. Door circulair te werken wordt op grondstoffen bespaard en worden zij hergebruikt met financiële voordelen en een verminderde uitstoot ten gevolg.
 

Bedrijven kunnen kijken of ze circulair bezig zijn door hun bedrijfsvoering te toetsen aan de volgende stellingen:
 

 1. Een circulair businessmodel draagt bij aan het sluiten van een kringloop van materialen en grondstoffen. Dit wordt gedaan met circulair inkopen, hergebruik van producten en bedrijfsmodellen waarbij het product als dienst of abonnement wordt aangeboden.
   
 2. Er wordt een kringloop gesloten. Hierbij wordt niet alleen financiële waarde, maar ook ecologische of sociale waarde gecreëerd bij het sluiten van de kringloop.
   
 3. Het bedrijf probeert zich te richten op, bijvoorbeeld, het verhuren in plaats van verkopen.
   
 4. De bedrijfsstrategie is gericht op het behouden van verantwoordelijkheid van het product. Ook na de verkoop.
   
 5. Het businessmodel is financieel houdbaar en er is sprake van verdiensten uit circulair ondernemen.

Recente gerelateerde artikelen