Advertentie

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een economisch systeem dat zoals de naam al suggereert, als kringloop is ingericht. In tegenstelling tot onze huidige lineaire economie, is de circulaire economie bedoeld om het gebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te voorkomen.
 

De circulaire economie heeft als drie speerpunten:

- gesloten kringlopen

- hernieuwbare energie

- systeemdenken
 

De belangrijkste principes van de circulaire economie zijn:

- Waardebehoud moet gerealiseerd worden door hergebruik, daarna het hergebruiken van onderdelen en tot slot hergebruiken van de grondstoffen.

- Bij het ontwerp van een product wordt rekening houden met het eind van de gebruiksfase. De producten moeten daarna ook gemakkelijk demontabel zijn en in de laatste fase moeten de materiaalstromen gescheiden kunnen worden.

- De grondstoffen van verbruiksproducten, zoals tandpasta, zijn biologisch afbreekbaar en kunnen worden teruggegeven aan de natuur.

- De onderdelen en grondstoffen van gebruiksproducten, zoals een lamp, moeten worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.

- Klanten betalen voor het gebruik van gebruiksproducten, zoals een wasmachine, niet voor het bezit.

- Schadelijke stoffen mogen tijdens de productie, het gebruik en de verwerking niet uitgestoten worden.
 

Waarom is circulaire economie van belang?


Recente gerelateerde artikelen