Voordelen circulaire economie

De circulaire economie heeft een groot aantal voordelen. Naast het verminderde grondstoffengebruik is ook de economie gebaat bij een circulaire economie ten opzichte van een lineaire economie. De circulaire economie levert de volgende voordelen op:
 

 • Werkgelegenheid en Economie
  Het hergebruiken van producten biedt een unieke kans om een nieuwe markt te creëren waarin gebruikte producten of grondstoffen verder aangeboden worden. Dergelijke platformen bestaan nu al in zekere mate in de vorm van een online marktplaats, maar kunnen nog groter en efficiënter worden opgezet. In een casestudie van Wijkman & Skanberg uit 2015 wordt de invloed op de werkgelegenheid hoog ingeschat. Zij schatten het aantal extra banen op meer dan 200.000 in Nederland. Maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik zouden een nettobesparing van € 600 miljard of 8 procent van de jaarlijkse omzet voor bedrijven in de EU kunnen opleveren
   
 • Meer samenwerking
  Duurzaam produceren brengt met zich mee dat aan alle vormen van het product gedacht moet worden, zowel tijdens de gebruiksfase, de hergebruikfase, de recyclefase en de grondstoffenhergebruikfase. Om als producent hier op in te spelen is onderlinge samenwerking nodig. Een gelijkvormig productieproces helpt bij het latere recyclen.
   
 • Minder grondstoffenverbruik
  Schaarste zorgt voor toename van prijs, ook voor grondstoffen. Door efficiënter om te gaan met grondstoffen kunnen kosten bespaard blijven. Zowel in de aanschaf van de grondstof als in de transportkosten. In theorie heeft de circulaire economie de potentie om te leiden tot materiaalbesparingen van ruim 70 procent wanneer dit vergeleken wordt met grondstoffenwinning in traditionele processen.
   
 • Minder uitstoot
  Door het verminderen van het gebruik en dus ook de winning van materialen worden grote hoeveelheden CO2 bespaard. Ook is een verlaagde CO2-uitstoot gunstig als gekeken wordt naar een CO2-heffing die in de toekomst mogelijk in het bedrijfsleven wordt doorgevoerd.
  Maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik zouden de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 2 tot 4 procent kunnen terugdringen.

Recente gerelateerde artikelen